Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
812021 Dolné Krškany Nitra 113,81
831140 Lehota Nitra 76,53
815195 Golianovo Nitra 141,72 *
823538 Kapince Nitra 92,22
809098 Čeľadice Nitra 67,47
862231 Šurianky Nitra 98,37
834408 Lužianky Nitra 115,88
848018 Poľný Kesov Nitra 123,36
812081 Dolné Obdokovce Nitra 80,78
841943 Nová Ves nad Žitavou Nitra 96,62
840653 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 97,96
839914 Nitra Nitra 127,38 *
800287 Malý Báb Nitra 79,77
840378 Chrenová Nitra 103,65
840319 Zobor Nitra 85,43
862461 Tajná Nitra 110,32 *
874973 Žitavce Nitra 97,74
869520 Horný Vinodol Nitra 94,14
800295 Veľký Báb Nitra 87,47
868019 Veľké Chyndice Nitra 116,58
808598 Čakajovce Nitra 81,45
868035 Veľké Janíkovce Nitra 107,78
800163 Alekšince Nitra 117,43
809845 Čifáre Nitra 141,07
874931 Žirany Nitra 65,93
872831 Zbehy Nitra 78,47
834114 Lukáčovce Nitra 105,14
868914 Veľký Cetín Nitra 98,76
817996 Horné Lefantovce Nitra 94,25
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 118,94
852660 Rišňovce Nitra 80,56
838179 Mojmírovce Nitra 114,49
822248 Jarok Nitra 94,71
870218 Vráble Nitra 95,75
807931 Cabaj Nitra 80,79
822655 Jelenec Nitra 109,54 *
868787 Veľké Zálužie Nitra 96,75
840076 Horné Krškany Nitra 124,96
821454 Ivanka pri Nitre Nitra 104,27
847283 Sokolníky Nitra 58,16
840564 Mikov dvor Nitra 96,64
800341 Babindol Nitra 139,73
840254 Mlynárce Nitra 93,22
840599 Malý Cetín Nitra 105,36
819841 Výčapky Nitra 95,93
818674 Hosťová Nitra 75,39
812048 Dolné Lefantovce Nitra 93,73
834050 Martinová Nitra 98,85
840203 Kynek Nitra 109,78
847267 Bádice Nitra 55,68
808270 Sila Nitra 113,33
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
800180 Andač Nitra 88,04
870773 Ľudovítová Nitra 97,22
835536 Malé Chyndice Nitra 102,35
817589 Horná Streda Nové Mesto nad Váhom 69,89
807842 Hrušové Nové Mesto nad Váhom 24,72
869635 Višňové Nové Mesto nad Váhom 11,49
806986 Brunovce Nové Mesto nad Váhom 66,42
825085 Beckovská Vieska Nové Mesto nad Váhom 52,76
838098 Modrová Nové Mesto nad Váhom 28,54
864404 Trenčianske Bohuslavice Nové Mesto nad Váhom 90,19
866687 Vaďovce Nové Mesto nad Váhom 23,76
825093 Kočovce Nové Mesto nad Váhom 45,37
807818 Dolné Bzince Nové Mesto nad Váhom 33,95
807826 Horné Bzince Nové Mesto nad Váhom 23,48
807834 Hrubá Strana Nové Mesto nad Váhom 17,24
808857 Častkovce Nové Mesto nad Váhom 36,73
873080 Zemianske Podhradie Nové Mesto nad Váhom 29,31
847062 Pobedim Nové Mesto nad Váhom 72,96
848808 Považany Nové Mesto nad Váhom 73,70
812145 Dolné Srnie Nové Mesto nad Váhom 47,81
819042 Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 11,31
841935 Nová Ves nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 33,38
825107 Rakoľuby Nové Mesto nad Váhom 55,28
858064 Stará Lehota Nové Mesto nad Váhom 26,09
833398 Lubina Nové Mesto nad Váhom 17,59
838101 Modrovka Nové Mesto nad Váhom 25,85
803871 Haluzice Nové Mesto nad Váhom 35,72
858251 Stará Turá Nové Mesto nad Váhom 19,47
838454 Moravské Lieskové Nové Mesto nad Váhom 19,20
841501 Nová Bošáca Nové Mesto nad Váhom 11,05
842044 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 78,77
808555 Čachtice Nové Mesto nad Váhom 39,10
802255 Beckov Nové Mesto nad Váhom 22,07
847640 Podolie Nové Mesto nad Váhom 40,78
823155 Kalnica Nové Mesto nad Váhom 13,06
819018 Hrádok Nové Mesto nad Váhom 26,31
803863 Bošáca Nové Mesto nad Váhom 56,44
817104 Hôrka nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 33,85
841781 Nová Lehota Nové Mesto nad Váhom 28,78
834106 Lúka Nové Mesto nad Váhom 23,52
843105 Očkov Nové Mesto nad Váhom 51,32
848794 Potvorice Nové Mesto nad Váhom 71,67
873152 Zemné Nové Zámky 101,47
814687 Gbelce Nové Zámky 78,31
810169 Dedinka Nové Zámky 120,57
866431 Úľany nad Žitavou Nové Zámky 88,04
869902 Vlkas Nové Zámky 83,89
838225 Mojzesovo Nové Zámky 100,65


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood