Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
817511 Horná Potôň Dunajská Streda 131,15
836508 Medveďov Dunajská Streda 131,23
863955 Ňárad Dunajská Streda 142,64
820032 Hubice Dunajská Streda 41,59
826740 Amadeho Kračany Dunajská Streda 123,05
803022 Blahová Dunajská Streda 127,12
828289 Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 139,44
800597 Baka Dunajská Streda 119,49
809853 Čiližská Radvaň Dunajská Streda 171,26
860387 Šamorín Dunajská Streda 134,65
863921 Dolné Topoľníky Dunajská Streda 168,02
818330 Bodíky Dunajská Streda 112,51
864731 Trhová Hradská Dunajská Streda 132,84
870269 Vrakúň Dunajská Streda 122,39
843946 Opatovský Sokolec Dunajská Streda 167,42
843300 Okoč Dunajská Streda 142,74
808709 Veľký Meder Dunajská Streda 179,21
814440 Gabčíkovo Dunajská Streda 149,13
811343 Dobrohošť Dunajská Streda 104,54
813834 Malé Blahovo Dunajská Streda 141,16
821802 Dunajský Klátov Dunajská Streda 116,15
816680 Póšfa Dunajská Streda 151,09
842991 Vojtechovce Dunajská Streda 101,66
844284 Vieska Dunajská Streda 113,41
800406 Báč Dunajská Streda 129,40
826758 Kostolné Kračany Dunajská Streda 127,12
842974 Tonkovce Dunajská Streda 95,26
822078 Horné Janíky Dunajská Streda 116,55
831115 Masníkovo Dunajská Streda 147,15
870013 Kyselica Dunajská Streda 121,85
867870 Malá Paka Dunajská Streda 108,31
829986 Heďbeneéte Dunajská Streda 151,04
867951 Veľké Blahovo Dunajská Streda 155,13
817520 Potônske Lúky Dunajská Streda 121,44
844942 Padáň Dunajská Streda 146,00
819557 Dolný Štál Dunajská Streda 141,87
852678 Rohovce Dunajská Streda 196,60
873390 Rastice Dunajská Streda 105,35
864714 Horné Mýto Dunajská Streda 159,56
842958 Eliášovce Dunajská Streda 107,72
845248 Sap Dunajská Streda 123,81
824887 Kľúčovec Dunajská Streda 127,63
861791 Štvrtok na Ostrove Dunajská Streda 110,01
870251 Nekyje na Ostrove Dunajská Streda 134,93
844268 Orechová Potôň Dunajská Streda 146,88
843172 Ohrady Dunajská Streda 127,99
821811 Jahodná Dunajská Streda 112,45
870790 Vydrany Dunajská Streda 156,78
800643 Baloň Dunajská Streda 154,65
860859 Šintava Galanta 87,48
842265 Nové Osady Galanta 108,63
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
809616 Čierna Voda Galanta 127,89
870188 Vozokany Galanta 87,74
811777 Dolná Streda Galanta 110,11
822965 Kajal Galanta 131,08
812293 Dolný Chotár Galanta 116,59
812129 Dolné Saliby Galanta 118,28
827720 Košúty Galanta 106,14
867853 Veľká Mača Galanta 108,08
800058 Abrahám Galanta 134,96
866709 Váhovce Galanta 152,45
845655 Pata Galanta 136,14
838543 Mostová Galanta 124,59
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 91,76
865524 Trstice Galanta 100,82
863459 Tomášikovo Galanta 121,35
809764 Čierny Brod Galanta 132,89
814610 Nebojsa Galanta 84,75
863912 Topoľnica Galanta 105,51
814636 Brakoň Galanta 50,39
868990 Veľký Grob Galanta 100,37
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
860301 Šalgočka Galanta 118,11
818607 Hoste Galanta 131,52
814644 Gáň Galanta 111,02
809802 Ostrov Galanta 126,35
822141 Jánovce Galanta 191,30
822680 Ereč Galanta 107,70
809799 Zúgov Galanta 231,32
873098 Zemianske Sady Galanta 97,89
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
809772 Heď Galanta 178,38 *
822671 Nová Jelka Galanta 111,22
814539 Hody Galanta 95,27
838551 Šoriakoš Galanta 94,69
835161 Malá Mača Galanta 136,41
850705 Pusté Sady Galanta 117,94
814504 Galanta Galanta 114,42
861014 Šoporňa Galanta 140,30
828106 Kráľov Brod Galanta 127,69
850730 Pusté Úľany Galanta 105,56
868752 Veľké Úľany Galanta 113,27
855251 Sereď Galanta 107,19
855961 Sládkovičovo Galanta 111,33
818178 Horné Saliby Galanta 118,88
822663 Jelka Galanta 117,16
816001 Helcmanovce Gelnica 18,24 *
858366 Stará Voda Gelnica 34,84 *

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood