Kontrakty

Kontrakty na rok 2018

Kontrakt č. 398/2017-611/MPRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 402/2017-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárovKontrakt č. 429/2017-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav


Kontrakt č. 79/2018-640/MPRV SR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik