Facebook Statistics

Štátne podniky

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa:
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
Riaditeľ: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ
Tel: 048/4344111
Fax: 048/4344191 
Email: [email protected]
URL: http://www.lesy.sk/index.jsp

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Adresa:
067 67 Ulič
Riaditeľ: Ing. Marek Fecák – poverený výkonom funkcie riaditeľa
Tel: 057/7694138-121
Fax: 057/7694126 
Email: [email protected]
URL: http://www.lpmulic.sk/kontakt.html

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik

Adresa:
Parková 13
951 93 Topoľčianky
Riaditeľ: Ing. Michal Horný
Tel: 037/6301613-15
Fax: 037/6301611 
Email: [email protected]
URL: http://www.nztopolcianky.sk/

Závodisko, š. p.

Adresa:
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Ladislav Molnár – poverený výkonom funkcie riaditeľa
Tel: 02/62411504, 02/62310965
Fax: 02/62310864 
Email: [email protected]
URL: http://www.zavodisko.sk/

Hydromeliorácie, štátny podnik

Adresa:
Vrakunská 29
825 63 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Ján Alena – poverený výkonom funkcie riaditeľa
Tel: 02/40258101
Fax: 02/45248946 
Email: [email protected]
URL: http://www.hmsp.sk/index.php

agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik

Adresa:
Výstavná 4
949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. Gabriela Pyteľová – poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Tel: 037/6572111-3
Fax: 037/7335859 
Email: [email protected]
URL: http://www.agrokomplex.sk/

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa:
Starohájska 29
852 27 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Lukáš Lipovský – poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Tel: 02/62319911
Fax: 02/62319782 
Email: [email protected]
URL: http://www.pssr.sk

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Adresa:
Akademická 4
949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
Tel: 037/7910131
Fax: 037/7910132 
Email: [email protected]
URL: http://www.agroinstitut.sk/


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood