Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Štátne podniky

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa:
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
Riaditeľ: JUDr. Ján Golian – poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
Tel: 048/4344111
Fax: 048/4344191 
Email: lesysr@lesy.sk
URL: http://www.lesy.sk/index.jsp

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Adresa:
067 67 Ulič
Riaditeľ: Ing. Mário Perinaj - vymenovaný do funkcie riaditeľa
Tel: 057/7694138-121
Fax: 057/7694126 
Email: lpmulic@lpmulic.sk
URL: http://www.lpmulic.sk/kontakt.html

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik

Adresa:
Parková 13
951 93 Topoľčianky
Riaditeľ: Ing. Michal Horný
Tel: 037/6301613-15
Fax: 037/6301611 
Email: sekretariat@nztopolcianky.sk
URL: http://www.nztopolcianky.sk/

Závodisko, š. p.

Adresa:
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Riaditeľ: JUDr. Marián Šurda – riaditeľ
Tel: 02/62411504, 02/62310965
Fax: 02/62310864 
Email: turf@zavodisko.sk
URL: http://www.zavodisko.sk/

Hydromeliorácie, štátny podnik

Adresa:
Vrakunská 29
825 63 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Petra Mindová – poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
Tel: 02/40258101
Fax: 02/45248946 
Email: info@hmsp.sk
URL: http://www.hmsp.sk/index.php

agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik

Adresa:
Výstavná 4
949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. Róbert Kanás – vymenovaný do funkcie riaditeľa
Tel: 037/6572111-3
Fax: 037/7335859 
Email: agrokomplex@agrokomplex.sk
URL: http://www.agrokomplex.sk/

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa:
Starohájska 29
852 27 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Pétér Görözdi, riaditeľ
Tel: 02/62319911
Fax: 02/62319782 
Email: pssrba@pssr.sk
URL: http://www.pssr.sk

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Adresa:
Akademická 4
949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
Tel: 037/7910131
Fax: 037/7910132 
Email: sekretariat@agroinstitut.sk
URL: http://www.agroinstitut.sk/