Facebook Statistics
Značka Kvality

Štátne podniky

Hydromeliorácie, štátny podnik

Adresa:
Vrakunská 29
825 63 Bratislava
poverený generálny riaditeľ: Ing. Peter Rusňák, PhD.
Tel: 02/40258212
Fax: 02/45248946 
Email: [email protected]
URL: http://www.hmsp.sk/index.php

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa:
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
generálny riaditeľ: JUDr. Tibor Menyhart
Tel: 048/4344111
Fax: 048/4344191 
Email: [email protected]
URL: http://www.lesy.sk/index.jsp

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa:
Starohájska 29
852 27 Bratislava
riaditeľ: Ing. Štefan Ryba, PhD.
Tel: 02/62319911
Fax: 02/62319782 
Email: [email protected]
URL: http://www.pssr.sk

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik

Adresa:
Parková 13
951 93 Topoľčianky
Riaditeľ: Ing. Michal Horný   životopis
Tel: 037/6301613-15
Fax: 037/6301611 
Email: [email protected]
URL: http://www.nztopolcianky.sk/

Závodisko, š. p.

Adresa:
Starohájska 29
852 69 Bratislava
riaditeľ: JUDr. Marián Šurda
Tel: 02/62411504
Fax: 02/62310864 
Email: [email protected] [email protected]
URL: http://www.zavodisko.sk/

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Adresa:
Výstavná 4
949 01 Nitra
Riaditeľ: Ing. Jozef Pavle   životopis
Tel: 037/6572111-3
Fax: 037/7335859 
Email: [email protected]
URL: http://www.agrokomplex.sk/


Zrušené štátne podniky

▪ Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Adresa:
067 67 Ulič
Tel: 057/7694138-121
Fax: 057/7694126 
Email: [email protected]
URL: http://www.lpmulic.sk/kontakt.html

Štátny podnik bol ku dňu 1. januára 2023 zrušený bez likvidácie zlúčením so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

▪ Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Adresa:
Akademická 4
949 01 Nitra
Tel: 037/7910131
Fax: 037/7910132 
Email: [email protected]
URL: http://www.agroinstitut.sk/

Štátny podnik bol ku dňu 1. januára2023 zrušený bez likvidácie zlúčením so štátnym podnikom agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood