Facebook Statistics
Značka Kvality
Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

05-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu členov dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu štyroch členov dozornej rady Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu troch členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva

14-07-2016
Foto: Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctvaVo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu sa zišli riaditelia lesov krajín V4 a podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva. Signatári sa dohodli na spoločných aktivitách pri ochrane, starostlivosti a zveľaďovaní lesov.

Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom, so stavom k 31.12.2015

01-07-2016
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky prijalo 24. júna 1991 zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon č. 229/1991 Zb.“) ...Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016“

12-04-2016
Foto: Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016“Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR srdečne pozýva odbornú aj laickú verejnosť na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 12. júna 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra pod názvom POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016.

Usmernenie k lovu raticovej zveri

04-03-2016
v období od 1. marca 2016 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood