Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

11-12-2014
Foto: Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPuDnes sa v Bratislave konala Výročná konferencia Regionálneho operačného programu (ROP) a Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) za rok 2013. Zameraná bola na prezentáciu stavu implementácie ROP a OPBK a ich výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov.

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

08-12-2014
Foto: Kvalitnejší život v levočskej Materskej školeFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

V Rači chcú žiť všetci

12-11-2014
Foto: V Rači chcú žiť všetciFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

16-10-2014
Foto: Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časyFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

19-08-2014
Foto: Európska posila pre dobrovoľníkov v NálepkoveFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

07-08-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

30-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

17-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

10-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu – omladne vraj až o rok

03-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

01-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Jelene a medvede z Poľany využívajú eurofondy

02-06-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kysucký les učí zážitkami

19-05-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood