Facebook Statistics
Značka Kvality

Ministerstvo pôdohospodárstva SR prevzalo záštitu nad veľtrhom gastronómie

16-01-2007
Cechmajster Ing. Vojtech Szemes, CSc., v strede s ministrom Miroslavom Jureňom a s víťazným triom zo súťaže o Najlepší Bratislavský rožok, 1. miesto Peter Bartek – pekáreň Bageta Pezinok, 2. miesto András Szepesi MaďarsMinisterstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) sa predstaví na medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO na ploche takmer 100 m2. Veľtrh otvorí 18. januára štátny tajomník MP SR Viliam Turský.
Svojou...

Úradná kontrola potravín vykonaná podľa zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov za mesiac december 2006

16-01-2007
V decembri 2006 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 883 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 343 boli nedostatky zistené v 716...

Tlačová beseda ministra pôdohospodárstva M. Jureňu

15-01-2007
Zajtra t. j. v utorok 16. januára 2007 sa uskutoční tlačová konferencia za účasti ministra pôdohospodárstva SR Miroslava Jureňu a Ivana Oravca predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood