Facebook Statistics
Značka Kvality

Veľvyslanec Rakúska v SR: Žijeme v zaujímavom období

23-11-2015
Foto: Veľvyslanec Rakúska v SR: Žijeme v zaujímavom obdobíFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015

16-11-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...


Cesty tretej triedy lákajú do Nových Sadov

02-09-2015
Foto: Cesty tretej triedy lákajú do Nových SadovFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja


Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročia

17-08-2015
Foto: Slovenské „turínske“ plátno v Hronskom Beňadiku priťahuje ľudí stáročiaFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Trenčianske hodiny bijú už veselšie

10-08-2015
Foto: Trenčianske hodiny bijú už veselšieFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Hrdinovia z Nového Mesta nad Váhom

06-08-2015
Foto: Hrdinovia z Nového Mesta nad VáhomFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Jelene a medvede z Poľany využívajú eurofondy

28-07-2015
Foto: Jelene a medvede z Poľany využívajú eurofondyFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

S úsmevom prežili horšie časy a dnes inovujú

13-07-2015
Foto:  S úsmevom prežili horšie časy a dnes inovujúFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kysucký detský les učí zážitkami

07-07-2015
Foto: Kysucký detský les učí zážitkamiFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Snažia sa chrániť stratené generácie

30-06-2015
Foto: Snažia sa chrániť stratené generácieFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Svetoznámy Madách je aj slovenský

10-06-2015
Foto: Svetoznámy Madách je aj slovenskýFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood