Facebook Statistics

Africký mor ošípaných

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Africký mor ošípaných zasiahol okres Revúca

23-11-2020
Foto: Africký mor ošípaných zasiahol okres RevúcaNákaza afrického moru ošípaných (AMO) sa na území Slovenskej republiky rozšírila v poradí už do jedenásteho okresu. K okresom Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov a Sabinov pribudol okres Revúca. Od júla 2019, kedy sa nákaza na Slovensku objavila, evidujeme už 378 prípadov u diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich ošípaných.

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Sabinov

20-11-2020
Foto: Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu SabinovNákaza afrického moru ošípaných (AMO) sa na území Slovenskej republiky rozšírila v poradí už do desiateho okresu. K okresu Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Prešov a Bardejov pribudol okres Sabinov. Od júla 2019, kedy sa nákaza na Slovensku objavila, evidujeme už 367 prípadov u diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich ošípaných. Väčšina prípadov AMO je na východnom Slovensku. Výskyt AMO v novej oblasti troch okresov Prešovského kraja má na svedomí pravdepodobne ľudský faktor.

Africký mor ošípaných sa rozšíril do deviateho okresu

09-11-2020
Foto: Africký mor ošípaných sa rozšíril do deviateho okresu  Počas 16 mesiacov prítomnosti afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky sa nákaza rozšírila v poradí už do deviateho okresu. K okresu Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou a Prešov pribudol okres Bardejov. Celkovo za toto obdobie na Slovensku evidujeme už 342 prípadov AMO u diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich ošípaných.

Africký mor ošípaných sa rozšíril do ďalšieho okresu

03-11-2020
Foto: Africký mor ošípaných sa rozšíril do ďalšieho okresuUž druhý rok trápi územie Slovenskej republiky výskyt afrického moru ošípaných (AMO). Počas 16 mesiacov prítomnosti AMO sa nákaza rozšírila v poradí už do ôsmeho okresu na Slovensku. K okresu Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota a Vranov nad Topľou pribudol okres Prešov. Celkovo za toto obdobie na Slovensku evidujeme už 330 prípadov AMO u diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich ošípaných.

Ministri Mičovský, Naď a Mikulec bojujú spoločne proti AMO

28-10-2020
Foto: Ministri Mičovský, Naď a Mikulec bojujú spoločne proti AMOVláda SR schválila na svojom 47. rokovaní návrh uznesenia na spoluprácu Policajného zboru a príslušníkov ozbrojených síl SR s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti a na použitie ozbrojených síl SR pri zabránení šíreniu afrického moru ošípaných (AMO).

MPRV SR: Stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek

19-10-2020
Foto: MPRV SR: Stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiekMPRV SR po dohode s ÚVZ SR informuje, že zákaz zhromažďovania sa v počte vyššom ako 6 osôb, sa nevzťahuje na organizovanie spoločných poľovačiek. Poľovníci však musia dodržať všetky prijaté opatrenia. Plnenie nariadených veterinárnych opatrení, súvisiacich s AMO, ako aj znižovanie počtu zveri s cieľom zabrániť škodám spôsobovaným zverou, je tak plne umožnené. MPRV SR informuje aj o dôležitej zmene: po novom je možné vykonávať spoločné poľovačky aj v časti nárazníkovej zóny s Maďarskou republikou.

Prasacia amnestia

12-10-2020
Foto: Prasacia amnestiaSlovenským chovom ošípaných hrozí smrteľné nebezpečenstvo od nedisciplinovaných chovateľov. Ide o tých, ktorí si nesplnili povinnosť a svoje chovy nezaregistrovali. To znemožňuje kontrolovať, či urobili všetky opatrenia pred šírením vírusovej nákazy afrického moru ošípaných (AMO). Slovenská republika sa s AMO pasuje už od júla 2019. K dnešnému dňu evidujeme 298 pozitívnych prípadov u diviakov a 28 prípadov v chovoch domácich ošípaných v okrese Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Rimavská Sobota a Vranov nad Topľou. Na Slovensku chováme viac ako pol milióna ošípaných na 7 100 farmách. Z toho 360.000 kusov sa nachádza na 26 veľkých farmách. A práve tieto musí krajina ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na úrovni len 37%.

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Vranov nad Topľou

29-09-2020
Foto: Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Vranov nad TopľouUž druhý rok trápi územie SR výskyt AMO. Počas 14 mesiacov prítomnosti AMO sa nákaza rozšírila v poradí už do siedmeho okresu na Slovensku. K okresu Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava a Rimavská Sobota pribudol okres Vranov nad Topľou. Celkovo za toto obdobie na Slovensku evidujeme už 272 prípadov AMO u diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich ošípaných.

Africký mor ošípaných zaznamenali aj v obci Čalovka

25-08-2020
Foto: Africký mor ošípaných zaznamenali aj v obci ČalovkaNa Slovensku sme zaznamenali ďalší prípad Afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove. Najnovší prípad bol potvrdený v obci Čalovka, okres Trebišov. Celkovo tak od júla 2019 na Slovensku evidujeme už 249 prípadov AMO u diviačej zveri a 19 ohnísk nákazy u ošípaných, z čoho 8 ohnísk u ošípaných je v roku 2020. MPRV SR vo vybraných okresoch neodporúča drobnochovateľom ďalší chov ošípaných.

Ďalší prípad Afrického moru ošípaných v domácom chove

21-08-2020
Foto: Ďalší prípad Afrického moru ošípaných v domácom choveNa Slovensku sme zaznamenali ďalší prípad Afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove. Najnovší prípad bol potvrdený v obci Mokrance, okres Košice - okolie. Celkovo tak od júla 2019 na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 17 ohnísk nákazy u ošípaných, z čoho 6 ohnísk u ošípaných je v roku 2020. MPRV SR vo vybraných okresoch neodporúča drobnochovateľom ďalší chov ošípaných.

Africký mor ošípaných diagnostikovali v ďalších dvoch chovoch

17-08-2020
Foto: Africký mor ošípaných diagnostikovali v ďalších dvoch chovochNa Slovensku sme zaznamenali ďalšie dva prípady afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove. Najnovšie prípady boli potvrdené v obciach Zemplínske Hradište a Luhyňa (okres Trebišov). Celkovo tak od júla 2019 na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 16 ohnísk nákazy u ošípaných, z čoho 5 ohnísk je v roku 2020. MPRV SR vo vybraných okresoch neodporúča drobnochovateľom chov ošípaných.

Africký mor ošípaných diagnostikovali v domácom chove v okrese Trebišov

13-08-2020
Foto: Africký mor ošípaných diagnostikovali v domácom chove v okrese TrebišovNa Slovensku sme zaznamenali tretí prípad afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove. Najnovší prípad bol potvrdený v obci Veľké Trakany (okres Trebišov). Celkovo tak od júla 2019 na Slovensku evidujeme už 245 prípadov AMO u diviačej zveri a 14 ohnísk nákazy u ošípaných.

Nový prípad afrického moru ošípaných potvrdený v domácom chove

06-08-2020
Foto: Nový prípad afrického moru ošípaných potvrdený v domácom choveSituácia s nákazou afrického moru ošípaných (AMO) sa na Slovensku opäť zhoršila. Najnovší prípad bol potvrdený v chove domácich ošípaných v okrese Košice - okolie, kde sa nákaza objavila ešte v júni t.r., tentoraz však ide o nové ohnisko nákazy. Celkovo tak na Slovensku evidujeme už 223 prípadov AMO.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood