Facebook Statistics

Tlačové správy

Dovoz spoločenských zvierat z Ukrajiny je pod kontrolou

04-03-2022
zdroj: TASRObčanov Ukrajiny, ktorí prechádzajú Slovenskom alebo hľadajú u nás dočasné útočisko, sprevádzajú aj ich domáci miláčikovia. Práve na spoločenské zvieratá sa vzťahujú osobitné predpisy, ktoré vydala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR). Všetky dostupné formuláre v súvislosti s dovozom spoločenských zvierat sú k dispozícii na webe, ale aj na hraničných priechodoch na východe Slovenska. Situácia je podľa ústredného riaditeľa ŠVPS SR prof. Jozefa Bíreša pod kontrolou. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) ďakuje za podanú ruku partnerským organizáciám pri zabezpečení karanténnych staníc.

Školenie MAS

04-03-2022
Foto: Školenie MASMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovalo online školenie pre Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré sú dôležitým článkom pri čerpaní európskych peňazí na rozvoj regiónov.

Krízový štáb agrorezortu pravidelne monitoruje a vyhodnocuje situáciu

03-03-2022
Foto: Krízový štáb agrorezortu pravidelne monitoruje a vyhodnocuje situáciuS cieľom vyhodnotiť všetky aktuálne informácie v súvislosti so zásobovaním a organizovaním humanitárnej pomoci pre občanov zasiahnutých konfliktom na Ukrajine, uskutočnilo sa na pokyn ministra Samuela Vlčana ďalšie rokovanie krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Zúčastnili sa ho opätovne okrem vedenia ministerstva aj zástupcovia agropotravinárskych samospráv a slovenských obchodníkov, ktorí chcú a vedia pomôcť najmä s dodávkami potravín a ďalším nevyhnutným tovarom.

Závery mimoriadnej Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ

03-03-2022
Foto: Závery mimoriadnej Rady ministrov poľnohospodárstva EÚV stredu (2. 3. 2022) sa uskutočnila mimoriadna videokonferencia ministrov poľnohospodárstva (AGRIFISH) na tému Situácia na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu a podpora Ukrajiny. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Martin Kováč.

Agrorezort pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine

02-03-2022
Foto: Agrorezort pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou na UkrajineMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) so svojimi podriadenými organizáciami vynakladá maximálne úsilie na pomoc ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom. Rezort má k dispozícii vyše sedemsto lôžok, ponúkol skladové priestory v blízkosti hraníc na potraviny a materiál, karanténnu stanicu pre zvieratá utečencov, či drevo na kúrenie.

Agrorezort hľadá spolu so zástupcami chovateľov ošípaných optimálny spôsob podpory v čase pandémie AMO

01-03-2022
Foto: Agrorezort hľadá spolu so zástupcami chovateľov ošípaných optimálny spôsob podpory v čase pandémie AMORokovanie so zástupcami Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku (ZCHOS) a Slovenskou asociáciou chovateľov ošípaných (SACHO) prinieslo viacero návrhov na pomoc chovateľom ošípaných v čase pandémie afrického moru. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) prizvalo obe stavovské organizácie do prípravy výpočtu a podmienok pomoci.

Agrorezort je aktívny pri riešení mimoriadnej situácie

28-02-2022
Foto: Agrorezort je aktívny pri riešení mimoriadnej situácieDnes sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Rokovania sa opätovne zúčastnili zástupcovia Zväzu obchodu (ZO), Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS) a konkrétnych obchodníkov. Hlavným bodom programu rokovania bola aktuálna situácia so zásobovaním potravinami na našom území a súčinnosť pri realizovaní humanitárnej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko na Slovensku v dôsledku ozbrojeného konfliktu vo svojej domovine.

ŠVPS SR udelila povolenie na prijímanie zvierat, ktoré sprevádzajú utečencov z Ukrajiny

28-02-2022
Zdroj foto: TASRĽudia, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, môžu prekročiť slovenské hranice na všetkých štyroch východných hraničných priechodoch aj v sprievode svojich domácich miláčikov. Slovensko od nich nevyžaduje pas, registráciu a ani očkovanie zvieraťa. Povolenie vydala Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) s cieľom pomôcť utečencom, ktorí nechcú opustiť bezbranné zvieratá odkázané na ich starostlivosť.

Dobré správy k agro výzvam 4.1 a 4.2

25-02-2022
Foto: Dobré správy k agro výzvam  4.1 a 4.2Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa dnes stretli predstavitelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Vidieckej rady.

Zásobovanie potravinami na Slovensku je plynulé

25-02-2022
Foto: Zásobovanie potravinami na Slovensku je plynuléDnes sa na pokyn ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana uskutočnilo rokovanie krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Na rokovanie boli prizvaní zástupcovia Zväzu obchodu (ZO), Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS). Hlavným bodom programu bolo zásobovanie potravinami na našom území vzhľadom na udalosti na Ukrajine.

Ministri opäť preskúmali možnosti podpory pre sektor bravčového mäsa, venovali sa aj obchodu a podmienkam pre dovozy

23-02-2022
Foto: Ministri opäť preskúmali možnosti podpory pre sektor bravčového mäsa, venovali sa aj obchodu a podmienkam pre dovozyV pondelok 21.02.2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. Slovensko počas rokovania opätovne upozornilo na krízovú situáciu v sektore bravčového mäsa, ktorý už viac ako rok čelí nestabilite a likvidačným cenám. Aktuálne problémy majú výrazný dopad najmä na menších chovateľov, ktorí pri súčasných cenách nedokážu zachovať svoju produkciu.

Ďalší krok ministra Vlčana k očiste agrorezortu

22-02-2022
Foto: Ďalší krok ministra Vlčana k očiste agrorezortuMinister Samuel Vlčan dnes v Pezinku na Špeciálnej prokuratúre SR odovzdal výsledky Forenzného overenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Zmena vo vedení štátneho podniku LESY SR

18-02-2022
Foto: Zmena vo vedení štátneho podniku LESY SRBratislava, 18. február 2022 – Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan poveril riadením štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Mateja Vigodu.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood