Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
811939 Dolná Ves Žiar nad Hronom 3,00
814474 Gaboltov Bardejov 3,07
856665 Nižné Slovinky Spišská Nová Ves 3,63
870811 Vydrná Púchov 3,58
812251 Dolný Harmanec Banská Bystrica 3,69
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 3,77
844144 Poruba-Geceľ Dolný Kubín 3,93
854841 Selec Trenčín 4,52
829307 Krompachy Spišská Nová Ves 4,02
821136 Majerka Kežmarok 4,50
851868 Ráztočno Prievidza 4,81
858455 Turecká Banská Bystrica 5,91
840696 Vyšehradné Prievidza 5,96
824011 Kľačno Prievidza 5,92
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,09
859583 Súľov-Hradná Bytča 5,95
818887 Hrabské Bardejov 5,68
831328 Lenartov Bardejov 5,88
816035 Henclová Gelnica 5,60
856681 Vyšné Slovinky Spišská Nová Ves 5,50
832979 Livovská Huta Bardejov 5,26
843776 Omastiná Bánovce nad Bebravou 5,38
834165 Lukov Bardejov 5,95
832961 Livov Bardejov 5,57
834483 Lysá pod Makytou Púchov 6,34
834173 Venécia Bardejov 6,00
832537 Liptovská Teplička Poprad 6,64
870641 Vršatské Podhradie Ilava 6,92
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 6,55
841803 Nová Lehota Prievidza 6,93
870919 Vysoká Sabinov 6,63
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 6,66
850390 Pružina Považská Bystrica 6,00
830453 Lačnov Prešov 6,19
864170 Trebichava Bánovce nad Bebravou 6,46
848026 Polom Rimavská Sobota 6,49
835447 Malcov Bardejov 6,86
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 6,51
856894 Snakov Bardejov 6,25
843725 Oľšavka Spišská Nová Ves 6,70
872342 Záriečie Púchov 6,61
819441 Hrišovce Gelnica 7,04
838535 Mostište Púchov 7,27
829854 Kunešov Žiar nad Hronom 7,84
833622 Ruské Pekľany Prešov 7,93
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 7,89
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
828882 Kremnica Žiar nad Hronom 7,47
866148 Tužina Prievidza 7,40
869228 Vernár Poprad 7,44
823996 Kľačany Žiar nad Hronom 7,92
821144 Stotince Kežmarok 7,01
832944 Litmanová Stará Ľubovňa 7,10
855499 Silica Rožňava 7,45
840912 Nižná Slaná Rožňava 7,99 * *
839868 Nevoľné Žiar nad Hronom 7,64
824224 Klenovec Rimavská Sobota 7,56
811599 Dolná Lehota Dolný Kubín 7,98
813001 Drietoma Trenčín 7,69
833959 Lučivná Poprad 7,19
863530 Topoľa Snina 8,40
820997 Chrenovec Prievidza 8,85
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 8,52
824992 Kobyly Bardejov 8,87
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 8,94
840963 Nižná Šuňava Poprad 8,88
816027 Henckovce Rožňava 8,82 * *
838802 Muránska Huta Revúca 8,65
834033 Lúčky Žiar nad Hronom 8,02
852350 Richnava Gelnica 8,35
838586 Moštenica Banská Bystrica 8,19
826227 Kopernica Žiar nad Hronom 8,04
853178 Čučma Rožňava 8,41
833339 Ľubietová Banská Bystrica 8,86
814938 Gemerská Poloma Rožňava 8,83 * *
821284 Inovce Sobrance 8,99
829412 Krpeľany Martin 8,50
821152 Ihráč Žiar nad Hronom 8,61
807117 Budatínska Lehota Kysucké Nové Mesto 8,76
850276 Prochot Žiar nad Hronom 8,98
872849 Zboj Snina 9,56
811726 Dolná Poruba Trenčín 9,69
834971 Malá Čausa Prievidza 9,47
824895 Kluknava Gelnica 9,38
814741 Gelnica Gelnica 9,00
872407 Záturčie Martin 9,76
865443 Tročany Bardejov 9,13
852066 Rešov Bardejov 9,83
825760 Kolinovce Spišská Nová Ves 9,82
869724 Víťaz Prešov 9,23
817163 Horná Breznica Púchov 9,11
822167 Janovce Bardejov 9,50
816124 Hiadeľ Banská Bystrica 9,11
850292 Prosiek Liptovský Mikuláš 9,74
844845 Ovčie Prešov 9,94
833177 Lovčica Žiar nad Hronom 9,00
853763 Ruský Potok Snina 9,29
853275 Rožňavské Bystré Rožňava 9,82
806846 Brezovica Sabinov 9,45
829153 Krivoklát Ilava 9,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood