Facebook Statistics

050 SEKCIA EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ A ZAHRANIČNEJ KOORDINÁCIE

Matej Hudec, Ing.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-298

Eva Heptner, Mgr.
asistentka
Telefón: 59266-293

Stanislav Manca, Ing.
Telefón: 59266-110

051 Odbor európskych záležitostí

Samuel Súkennik, Ing. MSc.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-223

Karin Chrvalová, Ing.
Telefón: 59266-285

Alexandra Sýkorová, Ing.
Telefón: 59266-290

Romana Takáčová, Mgr.
Telefón: 59266-287

052 Odbor bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií

Nina Chebeňová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-280

Karolína Bednárová, Ing.
Telefón: 59266-276

Andreas Fabián, M.A.
Telefón: 59266-281

Terézia Kramolišová, Mgr.
Telefón: 59266-286

Danka Pindiaková, Mgr.
Telefón: 59266-222

Diana Štrelingerová, PhDr.
Telefón: 59266-277


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood