Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Školenie: „Ochrana zvierat počas usmrcovania“

19-05-2021
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie: „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky organizované v súlade s Nariadením vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania (Akreditácia č.: 1570/2017/80/1)
Termín školenia: 31. máj 2021 , pondelok

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok

17-10-2019
Foto: Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevokRegionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačnú aktivitu Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS ktorá sa uskutoční 22.10. 2019 v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Školenie ZÁSADY DOBREJ PRAXE V OCHRANE RASTLÍN ZAMERANEJ NA PRINCÍPY INTEGROVANEJ OCHRANY PROTI ŠKODCOM

09-10-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dáva do pozornosti pripravované školenia v oblasti IPM – Integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré sa uskutočnia na Agroinštitúte Nitra v dňoch 19. novembra, 26. novembra a 4. decembra 2019.
Prihlášky na uvedené skolenia a program školení nájdete na
http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/zasady-dobrej-praxe-v-ochrane-rastlin-zameranej-na-principy-integrovanej-ochrany-proti-skodcom/1162

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

17-09-2019
Foto: Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región GalantaRegionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Galanta Vás pozývajú na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Kráľovom Brode so začiatkom od 08.00 hod.

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

17-09-2019
Foto: Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestoreRegionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj Vás pozývajú na informačný seminár „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“, ktorý sa uskutoční dňa 23. 09. 2019 (pondelok) v Hoteli Holiday Inn Trnava so začiatkom o 10.00 hod.

Stratégie CLLD a ich implementácia II.

17-09-2019
Foto: Stratégie CLLD a ich implementácia II.Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Stratégie CLLD a ich implementácia II., ktorý sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 v priestoroch Corleone Pub & Restaurant,Mníchova Lehota.

Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj)

13-08-2019
Foto: Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj)Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD dňa 6. septembra 2019 v Košiciach.

Informačný seminár v Humennom

02-08-2019
Foto: Informačný seminár v HumennomRegionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom „Od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektov v rámci opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“ Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta 2019 v čase od 9:30 do 16:00 hod. v Humennom.

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami (hnojom) z pohľadu legislatívy a správnej praxe, efektívne využitie hnoja v bioplynových staniciach a výroba alternatívnej elektrickej energie

17-07-2019
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov pripravuje vzdelávaciu aktivitu v rámci projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe.

Vzdelávaco-informačné stretnutie „Výzva na predkladanie žiadostí na podopatrenie 8.6. PRV SR 2014-2020

11-07-2019
Foto: Vzdelávaco-informačné stretnutie „Výzva na predkladanie žiadostí na podopatrenie 8.6. PRV SR 2014-2020Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie "Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 – 2020 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh".

Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka

10-07-2019
Foto: Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidiekaRegionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu k princípu LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka. Aktivita sa uskutoční dňa 25. 07. 2019 so začiatkom o 11:30 hod. v spoločenskej miestnosti Rybárskej bašty DOBYS, Solčany.

Školenie „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014-2020“

25-06-2019
Foto: Školenie „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014-2020“Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj a Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj pozývajú na školenie „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014 - 2020“, ktoré sa uskutoční 28.6.2019 v Kultúrnom dome Poniky.

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

29-05-2019
Foto: Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstveChceli by ste sa zúčastniť informačného workshopu „Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve“? Uskutoční sa dňa 18. júna 2019 v kongresovej miestnosti Wellness & Relax centra v Palárikove. Organizátorom je Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood