Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výberové konanieOznámenie výsledku výberového konania

16-03-2017
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š. p., ktoré sa konalo 15. marca 2017...