Facebook Statistics
Značka Kvality

3. zasadnutie EFSA Stakeholder Bureau

31-10-2018

Tretie zasadnutie EFSA Stakeholder Bureau sa konalo dňa 17. októbra 2018 v Bruseli. Predsedal mu Výkonný riaditeľ EFSA Bernhard Url. Delegátov privítala predsedníčka Správnej rady EFSA Jaana Husu-Kallio. Program zasadnutia bol pripravený s členmi Bureau, s cieľom umožniť priestor pre interakciu a otázky.

Pani Husu-Kallio vyzdvihla prácu Bureau a pripomenula členom, že stretnutie Fóra zainteresovaných strán naplánované na 20. Novembra, bude ďalšou príležitosťou pre registrované zainteresované strany EFSA poskytnúť podnety na strednodobé preskúmanie Stratégie EFSA 2020. Takisto vyzvala Bureau, aby prispelo k diskusii Fóra a pomohlo stanoviť priority do Stratégie EFSA 2027.

Dr. Url poďakoval členom Bureau za ich aktívnu účasť a dodal, že EFSA si bude s nimi naďalej vymieňať informácie a teší sa na ďalšiu spoluprácu v nadchádzajúcich mesiacoch. Zasadnutie uzavrel s tým, že "spoločne môžeme ísť ďalej vďaka tomu, že sa nám podarí dosiahnuť celkový európsky projekt priniesť európsky systém bezpečnosti potravín bližšie k občanom."

Nasledujúca schôdza Bureau sa uskutoční o šesť mesiacov (cca apríl 2019, dátum bude potvrdený).

Celá správa, ako aj prezentované dokumenty sú dostupné na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/181017-1


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood