Facebook Statistics

EFSA spustila ďalší ročník kampane „Zastavme africký mor ošípaných”

21-07-2022
Foto: EFSA spustila ďalší ročník kampane „Zastavme africký mor ošípaných”Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil ďalší ročník kampane na zastavenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO). Kampaň realizuje EFSA v 18 európskych krajinách. Po druhýkrát je súčasťou kampane aj Slovenská republika.

Bezpečné rozmrazovanie potravín – propagačný leták

07-03-2022
Národný kontaktný bod EFSA (Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR) v spolupráci s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pripravil leták o bezpečnom rozmrazovaní potravín v slovenskom jazyku.

Príliš prepečené hranolčeky alebo hrianky nám neprospievajú. Ako variť zdravšie?

13-10-2021
Foto: Príliš prepečené hranolčeky alebo hrianky nám neprospievajú. Ako variť zdravšie?Spôsob prípravy potravín je dôležitý. Pri nevhodnom spracovaní sa v nich totiž môžu objaviť látky, ktoré sú pre naše zdravie škodlivé. Jednou z nich je akrylamid.AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood