Facebook Statistics

Prepuknutie salmonelózy vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami

13-04-2022
Čokoládové výrobky vyrábané v Belgicku boli vo viacerých krajinách identifikované ako zdroj salmonely, uvádzajú EFSA a ECDC v Rapid Outbreak Assessment.

Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020

12-04-2022
Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020 zahŕňa viac ako 88 000 vzoriek potravín odobraných v Európskej únii. Analýza výsledkov ukazuje, že 94,9 % vzoriek spadá do zákonom povolených množstiev rezíduí pesticídov. Z podskupiny 12 077 vzoriek analyzovaných v rámci koordinovaného kontrolného programu EÚ (EU MACP, EU-coordinated multiannual control programme) vyhovovalo 98,2 % vzoriek zákonným limitom.

Rozšírenie viacjazyčnosti online komunikácie úradu EFSA

18-03-2022
Úrad EFSA rozširuje svoj jazykový režim pridaním ďalších 5 oficiálnych jazykov EÚ na svoju webovú stránku: gréčtina, holandčina, poľština, portugalčina a švédčina budú k dispozícii popri angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine, ktoré sú k dispozícii už v súčasnosti.

Vysokotlakové spracovanie: bezpečnosť potravín bez zníženia kvality

16-03-2022
Vysokotlakové spracovanie potravín (HPP) je účinné pri ničení škodlivých mikroorganizmov a nie je dôvodom na väčšie obavy o bezpečnosť potravín ako iné spôsoby spracovania. To sú dva zo záverov vedeckého stanoviska, ktoré nedávno zverejnil Úrad EFSA.


Bisfenol A: Návrh stanoviska EFSA navrhuje zníženie prípustného denného príjmu

22-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil riziká bisfenolu A (BPA) v potravinách a navrhuje výrazne znížiť tolerovateľný denný príjem (TDI) v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2015. Závery EFSA o BPA sú vysvetlené v návrhu vedeckého stanoviska, ktorý je otvorený na verejnú konzultáciu do 8. februára 2022. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby prispeli ku konzultácii.

Správa EU One Health: pokles hlásených zoonotických ochorení u ľudí a epidémií alimentárnych nákaz v roku 2020

17-12-2021
​Kampylobakterióza bola najčastejšie hlásenou zoonózou v EÚ v roku 2020 s 120 946 prípadmi v porovnaní s viac ako 220 000 v predchádzajúcom roku.

Veda ako podklad nutričných profilov – vyjadrite svoj názor

24-11-2021
Odborníci na výživu a ďalší odborníci môžu pomôcť úradu EFSA dokončiť vedecké poradenstvo, ktoré podporí manažérov rizika pri vývoji budúceho celoeurópskeho systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane obalu (front-of-pack nutrition labelling). Toto poradenstvo bude informovať aj o podmienkach obmedzenia uvádzania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.

Ftaláty: návrh stanoviska a expozičný protokol predložený na verejnú konzultáciu

12-11-2021
Úrad EFSA začal konzultácie o svojom návrhu stanoviska o identifikácii a stanovení priorít pri hodnotení rizika zmäkčovadiel používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami a o svojom návrhu protokolu na hodnotenie expozície tých látok, ktoré sú prioritné.

Antimikrobiálna rezistencia: Aké je riziko šírenia prostredníctvom prepravy zvierat?​

08-11-2021
Úrad EFSA začal pracovať na novom hodnotení rizika, ktoré sa zameriava na riziko šírenia baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam počas prepravy zvierat.

Potravinárske enzýmy: aktualizované vedecké usmernenie EFSA

03-11-2021
EFSA aktualizoval svoje vedecké usmernenie o predkladaní dokumentácie o potravinárskych enzýmoch na hodnotenie ich bezpečnosti.

Epidémia salmonelózy spojená s dovážanými výrobkami zo sezamu

15-10-2021
Päť európskych krajín oznámilo salmonelózy spojené s konzumáciou produktov zo sezamu, ako sú tahini a halva, dovážaných zo Sýrie.

Glyfosát: EFSA a ECHA zahájili verejné konzultácie

29-09-2021
EFSA a ECHA zahájili paralelné verejné konzultácie o počiatočných vedeckých hodnoteniach glyfosátu. Verejné konzultácie budú trvať po dobu 60 dní.

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood