Facebook Statistics

Vtáčia chrípka: bezprecedentný počet letných prípadov v Európe

05-10-2022
Foto: Vtáčia chrípka: bezprecedentný počet letných prípadov v EurópeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil 3. októbra 2022 spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčným laboratóriom EÚ správu o vtáčej chrípke za obdobie jún – september 2022. V tomto období bol v EÚ zaznamenaný bezprecedentne vysoký počet prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúceho a domáceho vtáctva. V predchádzajúcich rokoch neboli v letnom období zistené žiadne prípady alebo len niekoľko prípadov. Sezóna 2021 – 2022 teda predstavovala najväčšiu epidémiu HPAI, aká bola kedy v Európe pozorovaná.

Odporúčania EFSA na zlepšenie welfare zvierat počas prepravy: viac priestoru, nižšie teploty, kratšie cesty

14-09-2022
Foto: Odporúčania EFSA na zlepšenie welfare zvierat počas prepravy: viac priestoru, nižšie teploty, kratšie cestyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil odporúčania na zlepšenie životných podmienok (welfare) hospodárskych zvierat počas transportu. Zvieratá potrebujú podľa EFSA viac priestoru, nižšie maximálne teploty a skrátenie času prepravy na minimum.

Posilnenie riadenia EFSA: nová správna rada

11-07-2022
Foto: Posilnenie riadenia EFSA: nová správna radaNová správna rada Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) funguje od 1. júla 2022. Je zložená zo zástupcov všetkých členských štátov EÚ, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, ako aj občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán v oblasti potravinového reťazca.

Nákazy baktérií Salmonella vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami – aktualizované informácie

23-05-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aktualizovali svoje hodnotenie publikované 12. apríla 2022, ktoré súviselo s hlásením prípadov ochorení spôsobených baktériou Salmonella typhimurium v ​​mnohých krajinách a súvisiacich s čokoládovými výrobkami spoločnosti v jej belgickom závode.

Prepuknutie salmonelózy vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami

13-04-2022
Čokoládové výrobky vyrábané v Belgicku boli vo viacerých krajinách identifikované ako zdroj salmonely, uvádzajú EFSA a ECDC v Rapid Outbreak Assessment.

Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020

12-04-2022
Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020 zahŕňa viac ako 88 000 vzoriek potravín odobraných v Európskej únii. Analýza výsledkov ukazuje, že 94,9 % vzoriek spadá do zákonom povolených množstiev rezíduí pesticídov. Z podskupiny 12 077 vzoriek analyzovaných v rámci koordinovaného kontrolného programu EÚ (EU MACP, EU-coordinated multiannual control programme) vyhovovalo 98,2 % vzoriek zákonným limitom.

Rozšírenie viacjazyčnosti online komunikácie úradu EFSA

18-03-2022
Úrad EFSA rozširuje svoj jazykový režim pridaním ďalších 5 oficiálnych jazykov EÚ na svoju webovú stránku: gréčtina, holandčina, poľština, portugalčina a švédčina budú k dispozícii popri angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine, ktoré sú k dispozícii už v súčasnosti.

Vysokotlakové spracovanie: bezpečnosť potravín bez zníženia kvality

16-03-2022
Vysokotlakové spracovanie potravín (HPP) je účinné pri ničení škodlivých mikroorganizmov a nie je dôvodom na väčšie obavy o bezpečnosť potravín ako iné spôsoby spracovania. To sú dva zo záverov vedeckého stanoviska, ktoré nedávno zverejnil Úrad EFSA.


Bisfenol A: Návrh stanoviska EFSA navrhuje zníženie prípustného denného príjmu

22-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil riziká bisfenolu A (BPA) v potravinách a navrhuje výrazne znížiť tolerovateľný denný príjem (TDI) v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2015. Závery EFSA o BPA sú vysvetlené v návrhu vedeckého stanoviska, ktorý je otvorený na verejnú konzultáciu do 8. februára 2022. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby prispeli ku konzultácii.

Správa EU One Health: pokles hlásených zoonotických ochorení u ľudí a epidémií alimentárnych nákaz v roku 2020

17-12-2021
​Kampylobakterióza bola najčastejšie hlásenou zoonózou v EÚ v roku 2020 s 120 946 prípadmi v porovnaní s viac ako 220 000 v predchádzajúcom roku.

Veda ako podklad nutričných profilov – vyjadrite svoj názor

24-11-2021
Odborníci na výživu a ďalší odborníci môžu pomôcť úradu EFSA dokončiť vedecké poradenstvo, ktoré podporí manažérov rizika pri vývoji budúceho celoeurópskeho systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane obalu (front-of-pack nutrition labelling). Toto poradenstvo bude informovať aj o podmienkach obmedzenia uvádzania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.

Ftaláty: návrh stanoviska a expozičný protokol predložený na verejnú konzultáciu

12-11-2021
Úrad EFSA začal konzultácie o svojom návrhu stanoviska o identifikácii a stanovení priorít pri hodnotení rizika zmäkčovadiel používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami a o svojom návrhu protokolu na hodnotenie expozície tých látok, ktoré sú prioritné.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood