Facebook Statistics
Značka Kvality

Pripravte sa na neočakávané udalosti – úrad EFSA si pripomenul Svetový deň bezpečnosti potravín 2024

13-06-2024
Foto: Pripravte sa na neočakávané udalosti – úrad EFSA si pripomenul Svetový deň bezpečnosti potravín 2024V roku 2023 bolo africkým morom ošípaných (AMO) postihnutých 14 členských štátov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobilo päťnásobný nárast počtu ohnísk u domácich ošípaných. To sú hlavné zistenia najnovšej výročnej epidemiologickej správy, ktorú zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).


Africký mor ošípaných: výrazný nárast počtu ošípaných v EÚ v roku 2023

03-06-2024
Foto: Africký mor ošípaných: výrazný nárast počtu ošípaných v EÚ v roku 2023V roku 2023 bolo africkým morom ošípaných (AMO) postihnutých 14 členských štátov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobilo päťnásobný nárast počtu ohnísk u domácich ošípaných. To sú hlavné zistenia najnovšej výročnej epidemiologickej správy, ktorú zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).


Mnohé chované ryby sú bez parazitov, ale potrebných je viac údajov

29-05-2024
Foto: Mnohé chované ryby sú bez parazitov, ale potrebných je viac údajovMnohé z najčastejšie chovaných a konzumovaných rýb v EÚ/EFTA (pozn. EFTA - European Free Trade Association) nevykazujú žiadne známky prítomnosti parazitov, ktoré by mohli infikovať človeka. Avšak u niektorých chovaných druhov sa však našli parazity a preto je potrebné získať viac údajov, aby sa určilo, ako sú niektoré parazity rozšírené u chovaných rýb..

Vtáčia chrípka: dohľad po očkovaní je kľúčom k bezpečnému pohybu vtákov

22-05-2024
Foto: Vtáčia chrípka: dohľad po očkovaní je kľúčom k bezpečnému pohybu vtákovZásadný význam pre rýchle odhalenie ohnísk vtáčej chrípky (HPAI) a preukázanie neprítomnosti choroby má dohľad po očkovaní, čo umožňuje bezpečný pohyb vtákov.

Rezíduá pesticídov v potravinách: najnovšie údaje

09-05-2024
Foto: Rezíduá pesticídov v potravinách: najnovšie údajeNajnovšia správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o rezíduách pesticídov v potravinách v Európskej únii (EÚ) je už k dispozícii. Poskytuje prehľad o hladinách rezíduí zistených vo vybraných bežne konzumovaných výrobkoch.

Vtáčia chrípka: Zdravotný dohľad je kľúčom k prevencii vývoja vírusu

29-04-2024
Foto: Vtáčia chrípka: Zdravotný dohľad je kľúčom k prevencii vývoja vírusuVírus vtáčej chrípky sa naďalej šíri v EÚ i mimo nej, pričom spôsobuje vysokú úmrtnosť voľne žijúcich vtákov, prenos na voľne žijúce a domáce cicavce a prepuknutie nákazy na farmách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo svojej vedeckej správe hodnotia rizikové faktory potenciálnej pandémie chrípky a súvisiace opatrenia na jej zmiernenie.

Skúmanie horizontu v oblasti zdravia rastlín: úrad EFSA a ANSES organizujú prvý medzinárodný workshop

22-04-2024
Foto: Skúmanie horizontu v oblasti zdravia rastlín: úrad EFSA a ANSES organizujú prvý medzinárodný workshopEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a ochrany zdravia pri práci (ANSES) zorganizovali prvý zo série štyroch medzinárodných workshopov o skúmaní horizontu v oblasti zdravia rastlín. Podujatie, ktoré sa konalo 9. - 10. apríla 2024 v sídle agentúry ANSES v Paríži, znamenalo krok vpred pre zdravie rastlín tým, že spojilo globálne odborné znalosti, podporilo spoluprácu a formovalo budúcnosť skúmania horizontu možných vznikajúcich rizík.

Rezíduá veterinárnych liečiv v zvieratách a potravinách zostávajú nízke

18-03-2024
Foto: Rezíduá veterinárnych liečiv v zvieratách a potravinách zostávajú nízkeZ najnovšej správy úradu EFSA vyplýva, že hodnoty rezíduí veterinárnych liečiv a iných látok nájdených v zvieratách a potravinách živočíšneho pôvodu v Európskej únii sú stále nízke.

Pokračujúce úsilie v boji proti antimikrobiálnej rezistencii u ľudí a zvierat

01-03-2024
Foto: Pokračujúce úsilie v boji proti antimikrobiálnej rezistencii u ľudí a zvieratPodľa správy, ktorú vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), je rezistencia baktérií rodu Salmonella a Campylobacter voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam naďalej často pozorovaná u ľudí aj zvierat.

Správa viacerých agentúr zdôrazňuje význam znižovania používania antibiotík

28-02-2024
Foto: Správa viacerých agentúr zdôrazňuje význam znižovania používania antibiotíkV krajinách, ktoré znížili spotrebu antibiotík u zvierat aj ľudí, sa znížil výskyt baktérií odolných voči antibiotikám. Vyplýva to zo štvrtej spoločnej správy o integrovanej analýze spotreby antimikrobiálnych látok a výskytu antimikrobiálnej rezistencie (AMR) u baktérií pochádzajúcich od ľudí a zvierat určených na produkciu potravín (JIACRA IV), ktorú zverejnili Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska lieková agentúra (EMA).

Kampylobakterióza a salmonelóza sú stále pod úrovňou spred pandémie; nárast infekcií západonílskeho vírusu

08-02-2024
Foto: Kampylobakterióza a salmonelóza sú stále pod úrovňou spred pandémie; nárast infekcií západonílskeho vírusuNajčastejšie hlásenými zoonózami u ľudí v EÚ v roku 2022 boli kampylobakterióza a salmonelóza. Avšak počet prípadov bol stále nižší ako v rokoch 2018 – 2019 pred pandémiou.

Anorganický arzén v potravinách - potvrdené obavy o zdravie

31-01-2024
Foto: Anorganický arzén v potravinách - potvrdené obavy o zdravieVystavenie spotrebiteľov anorganickému arzénu v potravinách vyvoláva podľa záverov najnovšieho hodnotenia rizika tohto kontaminantu, ktoré vykonal úrad EFSA, obavy o zdravie. Toto zistenie potvrdzuje výsledky predchádzajúceho posúdenia rizík spojených s prítomnosťou anorganického arzénu v potravinách, ktoré úrad EFSA vykonal v roku 2009.

Vypuknutie epidémie Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách v súvislosti s rybími výrobkami

05-01-2024
Foto: Vypuknutie epidémie Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách v súvislosti s rybími výrobkamiPodľa odborníkov z úradu EFSA a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktorí uverejnili rýchle hodnotenie ohniska nákazy (rapid outbreak assessment), sú rybie výrobky určené na priamu konzumáciu, najmä údený losos, pravdepodobným zdrojom prebiehajúcej epidémie Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood