Facebook Statistics

Online konferencia k NGS na potlačenie ochorení z potravín (25.9.2020)

07-08-2020
Konferencia „Modern technologies to enable response to crises: Next Generation Sequencing to tackle food-borne diseases in the EU“ sa bude venovať využitiu moderných technológií pri reakciách na krízu. Ústrednou témou konferencie je sekvenovanie novej generácie (NGS) ako nástroj na boj proti ochoreniam z potravín v EÚ.

Online kurz Karolinska Institutet k hodnoteniu rizika endokrinných disruptorov (12.-16.10.2020)

09-07-2020
Inštitút environmentálnej medicíny švédskeho Karolinska Institutet pripravuje online kurz zameraný na hodnotenie zdravotných rizík endokrinných disruptorov. Účastníci kurzu sa môžu tešiť na prednášky, cvičenia a skupinové úlohy.

Webinár EFSA k zmene klímy a rizikám pre potraviny a krmivá (8.10.2020)

08-07-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár k nedávno publikovanej technickej správe „Zmena klímy ako hnacia sila vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív, zdravia rastlín, zvierat a výživovú hodnotu potravín a krmív“.
Školenie o monitoringu dietárnej expozície formou TDS a medzinárodný seminár o monitoringu dietárnej expozície formou TDS (16.-18.3.2020 a 19.-20.3.2020, Berlín, Nemecko)

24-01-2020
Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) organizuje v Berlíne konferenciu - 6. medzinárodný seminár o monitoringu dietárnej expozície formou TDS (Total Diet Studies): globálny vývoj v TDS a školiaci kurz o monitoringu dietárnej expozície formou TDS.

Konferencia o potravinárskej vede a technológii potravín FAT 2020 (10.-12.9.2020, Paríž, Francúzsko)

23-01-2020
V dňoch 10. - 12. 09. 2020 sa v Paríži uskutoční 3. ročník euro-globálnej konferencie o potravinárskej vede a technológii potravín FAT 2020. Témou konferencie je „Východisko pre pokročilý výskum v oblasti potravinárstva a technológie potravín“.

9. letná akadémia BfR (17. -28. 8. 2020, Berlín, Nemecko)

20-01-2020
Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) otvára registráciu na 9. letnú akadémiu BfR zameranú na hodnotenie rizika a komunikáciu o riziku v oblasti bezpečnosti potravín v Berlíne. Prihlásiť sa je možné do 15. 03. 2020.

Konferencia o sekvenovaní novej generácie v boji proti alimentárnym nákazám (10. 3. 2020, Rím, Taliansko)

31-12-2019
Pracovná skupina pre sekvenovanie novej generácie (Next Generation Sequencing - NGS), Referenčné laboratórium EÚ (EÚ RL) pre bioriziká (antimikrobiálna rezistencia, Campylobacter, Escherichia coli (E. coli), vírusy prenášané potravinami, Listeria monocytogenes, parazity, Salmonella a Staphylococci), koordinovaná pánom Stefanom Morabitom (EÚ RL pre E. coli, ISS, Rím, Taliansko), organizuje konferenciu typu „Science meets policy" s podporou asociácie Med-Vet-Net.

25. vedecké kolokvium EFSA k hodnoteniu rizika mikroplastov a nanoplastov v potravinách (8. - 9. 6. 2020, Lisabon, Portugalsko)

23-12-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyzýva na predkladanie abstraktov na svoje 25. vedecké kolokvium. Tento rok bude téma venovaná problematike mikroplastov a nanoplastov v potravinách. Kolokvium s názvom „Koordinovaný prístup k hodnoteniu rizika mikroplastov a nanoplastov v potravinách na ľudské zdravie" sa uskutoční v dňoch 8. - 9. júna 2020 v Lisabone, Portugalsko.

XII. vedecká konferencia MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA

01-12-2019
Foto: XII. vedecká konferencia MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCAV dňoch 21. – 22. 11. 2019 sa v bratislavskom Hoteli Barónka uskutočnil už XII. ročník konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA. Konferenciu organizoval Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom XII. ročníka konferencie bola Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood