Facebook Statistics

Dňa 7. júna 2022 sa uskutoční online Seminár pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti potravín

25-04-2022
Seminár organizujú národné kontaktné body pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v Českej republike a v Slovenskej republike (NKB SR a NKB ČR).

Medzinárodná vedecká konferencia „Hygiena Alimentorum XLII" (18.-20. máj 2022, Štrbské Pleso v hoteli Patria)

14-03-2022
V dňoch 18.-20. mája 2022 sa na Štrbskom Plese v hoteli Patria (resp. v prípade zmeny aktuálnej pandemickej si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do online priestoru) sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia HYGIENA ALIMENTORUM XLII s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny - aktuálne problémy a trendy".

Webinár EFSA o podávaní žiadostí na autorizáciu GMO

22-02-2022
Užitočné informácie o tom, ako podať žiadosť na autorizáciu GMO odznejú na webinári, ktorý sa uskutoční dňa 3. marca 2022, v čase 11:00 – 12:30 (SEČ).

XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

03-02-2022
XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, sa bude konať v dňoch 6-8.4.2022 v PARK hoteli v Piešťanoch.

Webinár EFSA: Používanie OPEX kalkulátora nedietárnej expozície prípravkom na ochranu rastlín

01-02-2022
EFSA aktualizoval návody na hodnotenie expozície v procese hodnotenia rizík prípravkov na ochranu rastlín (OPEX Guidance https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7032 ) pre prevádzkovateľov, pracovníkov, rezidentov a okoloidúcich. Súvisiaci kalkulátor bol revidovaný a bol vyvinutý užívateľsky prívetivý on-line nástroj (OPEX Calculator) založený na aktualizovanej metodike popísanej vo vodítkach.

Konferencia ONE: One – Health, Environment, Society – videosúťaž abstraktov

27-01-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín v súvislosti s blížiacou sa konferenciou ONE: One – Health, Environment, Society - Conference 2022 – organizujú videosúťaž abstraktov.

EFSA workshop zameraný na malé častice a nanočastice v potravinách (31.3.2022 – 1.4.2022)

21-01-2022
Úrad EFSA by chcel pozvať odborníkov zapojených do hodnotenia rizika v oblasti nanovied a nanotechnológií v potravinovom a krmivovom reťazci, aby sa zúčastnili na dvojdňovom workshope v Bruseli 31. marca a 1. apríla 2022.

Webinár EFSA o dymových arómach - registrácia otvorená​

08-11-2021
EFSA webinár „Webinar on smoke flavourings" sa uskutoční online 9. decembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Webinár EFSA o materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami- registrácia otvorená​

08-11-2021
EFSA webinár „Webinar on food contact materials" sa uskutoční online 25. novembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Webinár EFSA funding opportunities for third parties - registrácia otvorená​

03-11-2021
16. novembra 2021, 14:30 – 16:00 hod. (SEČ)

EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potraviny

08-09-2021
Foto: EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potravinyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár zameraný na problematiku nových potravín a súvisiace žiadosti.
Krátky webinár s názvom Webinar on novel food applications sa uskutoční online 23. septembra 2021.

41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencii „Hygiena Alimentorum XLI“ (21. – 23. november 2021, Štrbské Pleso v hoteli Patria)

12-08-2021
V dňoch 21. – 23. novembra 2021 na Štrbskom Plese v hoteli Patria (resp. v prípade nepriaznivej pandemickej situácie v dňoch 22. – 23. novembra 2021 online prostredníctvom platformy MS-Teams) sa uskutoční už 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI s tematickým zameraním „Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov“. Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Medzinárodný workshop EFSA o hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam – online, 18. - 20. októbra 2021 - registrácia otvorená

16-07-2021
Foto: Medzinárodný workshop EFSA o hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam – online, 18. - 20. októbra 2021 - registrácia otvorenáV dňoch 18. - 20. októbra 2021 sa formou troch popoludňajších zasadnutí uskutoční workshop s názvom EFSA International Workshop on Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood