Facebook Statistics
Značka Kvality

XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

03-02-2022

XIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, sa bude konať v dňoch 6-8.4.2022 v PARK hoteli v Piešťanoch.

Organizátorom je  Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, potravinárska komora Slovenska  a jedným zo spoluorganizátorov je Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Odborný garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra

Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez prihlasovací formulár na www.potravinarstvo.sk, resp. www.bezpecnostpotravin.sk do 28. februára 2022. Vložné zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu, spoločenský večer a obedy.

Viac informácii nájdete na: www.potravinarstvo.sk

Prílohy: