Facebook Statistics

Výzva úradu EFSA na predkladanie ponúk na „Metodická podpora vykonávania literárnych prehľadov v rámci vedeckých hodnotení založených na dôkazochbola znovu vyhlásená

22-04-2022
Výzva na predkladanie ponúk na tému „Metodická podpora vykonávania literárnych prehľadov  v rámci vedeckých hodnotení založených na dôkazoch" ("Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments") bola znovu vyhlásená.

Výzva na poskytnutie údajov v rámci hodnotenia expozície enzýmov v potravinách – 21. výzva

19-04-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu na získanie informácií pre hodnotenie expozície enzýmov v potravinách.


Úrad EFSA zverejnil tender s názvom Identifikácia prístupov testovania toxicity in vitro pre nové bielkoviny v kontexte hodnotenia rizika potravín a krmív

13-04-2022
EFSA sa snaží identifikovať in vitro stratégie testovania toxicity pre proteíny na podporu hodnotenia ich toxicity v kontexte hodnotenia rizika potravín a krmív.

Výzva na poskytnutie údajov o výskyte prídavných látok v potravinách a nápojoch určených na ľudskú spotrebu

05-04-2022
Prídavné látky v potravinách by sa mali podľa potreby vždy prehodnotiť z hľadiska meniacich sa podmienok použitia a nových vedeckých informácií.


Informácia o výzve na EFSA tender OC/EFSA/KNOW/2022/01: Špecializované školiace kurzy o určitých aspektoch hodnotenia rizika bezpečnosti potravín

18-03-2022
Úrad EFSA zverejnil nasledujúcu výzvu na tender OC/EFSA/KNOW/2022/01: Špecializované školiace kurzy o určitých aspektoch hodnotenia rizika bezpečnosti potravín.

Otvorené výzvy EFSA zamerané na komunikáciu o riziku a na welfare zvierat

23-02-2022
Úrad EFSA zverejnil dve predbežné informácie v súvislosti s otvorenou výzvou v Official Journal of the EU...EFSA tender ("negotiated procurement procedure") - NP/EFSA/FEEDCO/2022/01- Extensive literature searches on bromine and ochratoxin A in feed

31-01-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil tender NP/EFSA/FEEDCO/2022/01 - Extensive literature searches on bromine and ochratoxin A in feed

Výzva EFSA na tender OC/EFSA/ENCO/2021/01 Developing, Organising and Delivering of Training Activities under the EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme

17-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil tender OC/EFSA/ENCO/2021/01 Developing, Organising and Delivering of Training Activities under the EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme

EFSA tender ("negotiated procurement procedure"- NP/EFSA/FIP/2021/01 - Literature screening and data extraction for exposure assessment of potential plasticisers

15-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil tender NP/EFSA/FIP/2021/01 - Literature screening and data extraction for exposure assessment of potential plasticisers

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood