Facebook Statistics

Výzva na poskytnutie údajov o výskyte prídavných látok v potravinách a nápojoch určených na ľudskú spotrebu

05-04-2022

Prídavné látky v potravinách by sa mali podľa potreby vždy prehodnotiť z hľadiska meniacich sa podmienok použitia a nových vedeckých informácií.

Úlohou EFSA je neustále sledovať a prehodnocovať prídavné látky.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu na získanie údajov o prídavných látkach v potravinách. Táto výzva slúži na získanie údajov a bude sa konať každoročne.

Všetky dostupné informácie nájdete na webovej stránke úradu EFSA pod nasledujúcim odkazom:https://www.efsa.europa.eu/en/call/open-call-food-additive-occurrence-data-food-and-beverages-intended-human-consumption-0.