Facebook Statistics

Verejná konzultácia: Návrh aktualizovaného usmernenia vedeckého výboru EFSA o používaní prístupu referenčnej dávky pri hodnotení rizika

11-03-2022
EFSA predkladá na verejnú konzultáciu návrh aktualizovaného usmernenia vedeckého výboru EFSA o používaní prístupu referenčnej dávky pri hodnotení rizika (Public consultation on the draft updated Scientific Committee Guidance on the use of benchmark dose approach in risk assessment).

Otvorená konzultácia EFSA v oblasti animal welfare

24-02-2022
V súvislosti so stratégiou „z farmy na stôl" (from farm to fork) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (úrad EFSA) otvoril konzultáciu o príručke zameranej na animal welfare (dobré životné podmienky zvierat).

Nové verejné konzultácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zamerané na GM mikroorganizmy a rastliny

28-01-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril dve verejné konzultácie súvisiace s vedeckými prácami zameranými na geneticky modifikované organizmy.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood