Facebook Statistics

Verejná konzultácia: Návrh aktualizovaného usmernenia vedeckého výboru EFSA o používaní prístupu referenčnej dávky pri hodnotení rizika

11-03-2022

EFSA predkladá na verejnú konzultáciu návrh aktualizovaného usmernenia vedeckého výboru EFSA o používaní prístupu referenčnej dávky pri hodnotení rizika (Public consultation on the draft updated Scientific Committee Guidance on the use of benchmark dose approach in risk assessment).

Návrh vedeckého usmernenia nájdete na webovej stránke EFSA.

Pripomienky je možné zaslať do 11. apríla 2022. Pripomienky zasielajte online cez na webovú stránku EFSA.

Viac informácií o verejnej konzultácii (pravidlá verejnej konzultácie, spôsob zasielania pripomienok, atď.) nájdete na webovej stránke EFSA.