Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecká správa EFSA o výskyte vtáčej chrípky za obdobie marec až jún 2022

01-07-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil aktuálne informácie o výskyte vtáčej chrípky za obdobie marec až jún 2022.

Baktérie Salmonella a Campylobacter vykazujú aj naďalej vysokú úroveň mikrobiálnej rezistencie

08-04-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vydali "Súhrnnú správu Európskej únie o mikrobiálnej rezistencii zoonotických a indikátorových baktérií pochádzajúcich z ľudí, zvierat a potravín za obdobie 2019-2020".

Údaje o hustote diviakov generované kamerovými pascami v devätnástich európskych oblastiach

25-03-2022
Nová publikácia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) prezentuje výsledky terénnych aktivít v súvislosti s generovaním spoľahlivých hodnôt hustoty diviakov pomocou kamerového odchytu v 19 oblastiach v Európe.

EFSA prehodnocuje bezpečnosť kŕmnej doplnkovej látky etoxychín

11-03-2022
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko o bezpečnosti a účinnosti kŕmnej doplnkovej látky etoxychín (6-etoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimetylchinolínu).

Vedecké stanovisko úradu EFSA na hodnotenie potravín získaných biotechnológiami.

03-02-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval vedecké stanovisko súvisiace s hodnotením alergénnosti a proteínov v potravinách a krmivách získaných pomocou biotechnológií.

EFSA vydal Usmerňovací dokument o vedeckých kritériách pre zoskupovanie chemických látok do skupín pre hodnotenie rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam pre ľudí

22-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal Usmerňovací dokument o vedeckých kritériách pre zoskupovanie chemických látok do skupín pre hodnotenie rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam pre ľudí ...

EFSA prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch​

08-11-2021
Vedecký panel EFSA pre materiály určené na kontakt s potravinami, enzýmy, enzýmy a technologicky pomocné látky (CEF) prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch, čo je míľnik, ktorý bol možný najmä vďaka podpore a partnerstvu s členskými štátmi.


Validovaný preklad EFSA príručky k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 1

04-06-2021
Foto: Validovaný preklad EFSA príručky k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 1Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), zriadený na odbore bezpečnosti potravín a výživy, sekcia potravinárstva a obchodu MPRV SR, zabezpečil pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov preklad oficiálnej príručky EFSA k označeniu dátumu na potravinách.

EFSA sa vyjadruje k odborným znalostiam pre prístup One Health

28-05-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil úvodný text „Odborné znalosti EFSA podporujú potreby politiky One Health".

Vedecké stanovisko: výživový prieskum vo Fínsku

21-08-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal externú správu k Fínskemu národnému výživovému prieskumu u dospelých a starších (FinDiet 2017). Výživový prieskum bol vykonaný u dospelých (18-64 rokov) a starších (65-74 rokov) osôb v súlade s metodológiou EU Menu pre zber dát o konzumácii potravín.Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood