Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o škodcovi rastlín: kvetovka papriková

02-07-2020

Vedecký výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval na podnet Európskej komisie správu zo štúdie zameranej na škodcu kvetovku paprikovú (Anthonomus eugenii), chrobáka z čeľade Curculionidae. Na škodcu sa uplatňujú osobitné opatrenia na zabránenie zavlečenia do EÚ prostredníctvom hostiteľských rastlín.

Kvetovka papriková pochádza pravdepodobne z Mexika a vyskytuje sa v strednej Amerike. Rozšírenie chrobáka bolo zaznamenané aj v Kanade. V rámci Európy sa škodca v minulosti rozšíril najmä v Holandsku a v Taliansku. Následnými prijatými opatreniami bol eradikovaný.

Medzi najvýznamnejšie hostiteľské rastliny patria druhy rodu paprika Capsicum (vrátane najpálivejších odrôd) a baklažán Solanum melongena. Kvetovka sa môže vyskytnúť aj na rajčiakochzemiakoch, na ktorých spôsobuje požer, ale nerozmnožuje sa na nich.

Anthonomus eugenii (A. eugenii) sa vyskytuje v skleníkoch, ale aj na vonkajších pestovateľských plochách. Poškodzuje púčiky, kvety, plodylisty rastlín. Larva vyžiera vnútro plodu hostiteľskej rastliny, v ktorom dochádza aj k zakukleniu. Za rok sa vytvorí niekoľko nových generácií.

Škodca sa zisťuje vizuálnou kontrolou jeho prítomnosti na rastline a pomocou znakov napadnutia hostiteľských rastlín. V neprítomnosti hostiteľských rastlín sa využívajú pasce na imágo. Na potvrdenie škodcu sa využíva aj DNA analýza. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood