Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA sa vyjadruje k odborným znalostiam pre prístup One Health

28-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil úvodný text „Odborné znalosti EFSA podporujú potreby politiky One Health".

V úvodníku zdôrazňuje EFSA dôležitosť spolupráce nad rámec vedeckých disciplín. Vyzdvihuje tiež potrebu prístupu Jedného zdravia („One Health approach") pre riešenie globálnych výziev, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity či COVID-19 a poskytovanie rozsiahleho vedeckého poradenstva pre informované politické rozhodnutia.

Pozrite si krátke videá o #OneHealth na sociálnych sieťach EFSA: