Facebook Statistics
Značka Kvality

Predbežné informačné oznámenie o chystanom tendri EFSA: Pokrok v agregovanej expozícii chemickým látkam v EÚ

22-07-2022

Cieľom tohto tendra je vypracovať akčný plán (tj strategický plánovací dokument, ktorý popisuje súčasný stav problematiky, nedostatky v údajoch, prekážky, možnosti spolupráce, ktorý umožňuje stanoviť priority stratégií potrebných na dosiahnutie danej vízie) v oblasti agregovanej expozície chemickým látkam, definovanej ako expozícia jednej chemickej látky prostredníctvom rôznych zdrojov (napr. ovzdušia, pôdy, stravy, spotrebných výrobkov) a rôznymi cestami (orálna, dermálna a inhalačná), a definovať viacročnú stratégiu pre jej vykonávanie.

Spustenie tendra na prípravu akčného plánu sa predpokladá koncom júla 2022.

Bližšie informácie o pripravovanom tendri nájdete na :

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366388-2022:TEXT:EN:HTML&src=0