Facebook Statistics
Značka Kvality

Predbežné informačné oznámenie o chystanom tendri EFSA: Pokrok v agregovanej expozícii chemickým látkam v EÚ

22-07-2022

Cieľom tohto tendra je vypracovať akčný plán (tj strategický plánovací dokument, ktorý popisuje súčasný stav problematiky, nedostatky v údajoch, prekážky, možnosti spolupráce, ktorý umožňuje stanoviť priority stratégií potrebných na dosiahnutie danej vízie) v oblasti agregovanej expozície chemickým látkam, definovanej ako expozícia jednej chemickej látky prostredníctvom rôznych zdrojov (napr. ovzdušia, pôdy, stravy, spotrebných výrobkov) a rôznymi cestami (orálna, dermálna a inhalačná), a definovať viacročnú stratégiu pre jej vykonávanie.

Spustenie tendra na prípravu akčného plánu sa predpokladá koncom júla 2022.

Bližšie informácie o pripravovanom tendri nájdete na :

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366388-2022:TEXT:EN:HTML&src=0


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood