Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva ECDC podporí verejné zdravotníctvo na západnom Balkáne v boji proti antimikrobiálnej rezistencii

13-07-2022

Centrum ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control) zverejnilo novú výzvu zameranú na antimikrobiálnu rezistenciu (AMR). 

Call for Tenders on Country support to advance One-Health responses against antimicrobial resistance in Western Balkans - OJ/2022/DIR/23891.

Rozsahom tejto výzvy je prispieť k pokroku v prístupe „jedného zdravia" proti AMR na západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko).

Pri obsahovej náplni žiadostí sa preferuje:

i) identifikácia medzier v súčasných národných stratégiách a akčných plánoch AMR;

ii) vypracovanie plánov jednotlivých krajín;

iii) podpora rozvoja elektronického sledovania AMR;

iv) iniciatívy na zvyšovanie informovanosti.

 

Ide o súčasť predvstupovej pomoci ECDC pre vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách EÚ.

Termín na podávanie žiadostí je 5.9.2022.

Sprievodná dokumentácia je nasledovná:

Viac informácií získate na emailovej adrese: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood