Facebook Statistics
Značka Kvality

Úrad EFSA zverejnil tender s názvom Identifikácia prístupov testovania toxicity in vitro pre nové bielkoviny v kontexte hodnotenia rizika potravín a krmív

13-04-2022

EFSA sa snaží identifikovať in vitro stratégie testovania toxicity pre proteíny na podporu hodnotenia ich toxicity v kontexte hodnotenia rizika potravín a krmív.

Tender č. OC/EFSA/NIF/2022/01 bude otvorený do 4.5.2022.

Bližšie informácie, plánované termíny a podmienky pre uchádzačov nájdete na webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10487