Facebook Statistics
Značka Kvality

7. letná škola hodnotenia rizika a komunikácie o riziku

29-01-2018

NKB EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o 7. ročníku letnej školy hodnotenia rizika a komunikácie o riziku v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca, ktorá sa bude konať v dňoch 25. 6. – 6. 7. 2018 v Berlíne. Medzinárodnú letnú školu organizuje Federálny úrad pre bezpečnosť potravín (BfR) v Nemecku. Letná škola je určená všetkým, ktorí si chcú rozšíriť a prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti vedeckého hodnotenia rizika a komunikácie o riziku. Termín registrácie na letnú školu je do 15.2.2018. Na základe prihlášok bude vybraných 40 účastníkov kurzu.

Podrobný popis tém letnej školy (napr. AMR, mikrobiálne riziko, kontaminanty v potravinách, ...), ako aj ďalšie potrebné informácie nájdete v prílohách.

Okrem 7. letnej školy sa v dňoch 9.-11.7.2018 uskutoční pokročilý tréningový kurz „Bezpečnosť potravín a riadenie rizika“. Informáciu o kurze nájdete taktiež v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood