Facebook Statistics
Značka Kvality

Africký mor ošípaných: kampaň rozšírená aj na nové krajiny

05-08-2021

AMO

EFSA zintenzívňuje svoje úsilie na zastavenie šírenia afrického moru (AMO) ošípaných v Európe rozšírením svojej kampane do ďalších deviatich krajín.

Vlani v lete úrad EFSA zahájil kampaň na zvýšenie povedomia na túto tému v juhovýchodnej Európe. Kampaň sa uskutočnila v partnerstve s miestnymi orgánmi v krajinách zahŕňajúcich „región záujmu“ - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Grécko, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Slovinsko - kvôli ich blízkosti ku krajinám, v ktorých sa AMO vyskytoval.

EFSA teraz rozširuje kampaň zameranú predovšetkým na poľnohospodárov do Bulharska, Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Poľska, Slovenska, Estónska, Maďarska a Rumunska.

Nikolaus Kriz, vedúci oddelenia zdravia zvierat a rastlín EFSA, uviedol: „Ako vedecká organizácia neúnavne pracujeme na vypracúvaní hodnotení a vydávaní odporúčaní, ktoré môžu pomôcť krajinám ohrozeným africkým morom ošípaných chrániť ich zvieratá a ich ekonomiky. Minulý rok sme sa rozhodli preniesť vedu do terénu. Kampaň mala v prvej vlne veľký ohlas.“

Kampaň dopĺňa prebiehajúce úsilie Európskej komisie a ďalších medzinárodných organizácií zameraných na eradikáciu ochorenia v Európe.

Čo je to africký mor ošípaných?

Africký mor ošípaných (ASF) je vírusové ochorenie, ktoré postihuje domáce ošípané a diviaky. Vírus je pre ľudí neškodný, ale v mnohých krajinách spôsobil značné ekonomické problémy. Neexistujú žiadne vakcíny, takže prepuknutie choroby si môže vyžiadať porážku veľkého počtu ošípaných chovaných na farmách v postihnutých oblastiach.

Ciele a publikum

Kampaň má za cieľ zvýšiť povedomie a porozumenie AMO vo všetkých 18 krajinách a je zameraná na skupiny ľudí a jednotlivcov, ktorí prichádzajú do styku s domácimi ošípanými a diviakmi, najmä s chovateľmi ošípaných. Implementuje sa za neoceniteľnej pomoci miestnych veterinárnych organizácií, skupín poľnohospodárov, poľovníckych združení, pohraničnej polície a ďalších príslušných orgánov.

Budeme zdieľať informačné listy, infografiky, príspevky v sociálnych sieťach pripravené na použitie a ďalšie materiály. Viac informácií nájdete na webovej stránke kampane: www.efsa.europa.eu/StopASF

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

​AskAQuestion Service


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood