Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť a účinnosť extraktu z Humulus lupulus L. flos ako aromatickej látky v krmive pre všetky druhy zvierat

05-11-2018

Na základe žiadosti Európskej komisie bol Panel pre doplnkové látky (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) požiadaný o vydanie vedeckého stanoviska ohľadom bezpečnosti a účinnosti extraktu z Humulus lupulus L. flos (chmeľ), získaného extrakciou nadkritickým oxidom uhličitým. Látky vzbudzujúce obavy o bezpečnosť kŕmnej doplnkovej látky (KDL) neboli zistené. KDL určená na použitie ako senzorická KDL pre všetky druhy zvierat, a to pri maximálnej dávke 50 mg KDL/kg kompletného krmiva.

Boli poskytnuté tolerančné štúdie na odstavených prasiatkach, kurčatách na výkrm, dojniciach a rybách, ktoré mali podporiť žiadosť o použitie KDL pre všetky druhy zvierat. Panel FEEDAP však mohol dospieť len k takému záveru, že KDL je bezpečná pre odstavené prasiatka, ošípané na výkrm a malé druhy prasiat, a to pri maximálnej navrhovanej úrovni použitia. Neboli zistené žiadne obavy týkajúce sa bezpečnosti pre spotrebiteľa zvierat alebo produktov zo zvierat kŕmených touto KDL pri navrhovanej úrovni použitia.

V prítomnosti vody je KDL žieravá pre pokožku a oči. KDL je potenciálnym respiračným a kožným senzibilizátorom. Nie je predpoklad, že by použitie KDL v živočíšnej výrobe predstavovalo riziko pre suchozemské alebo sladkovodné prostredie. Vzhľadom na to, že zozbieraný chmeľ a jeho extrakty sa používajú na dochutenie potravín, jeho funkcia v krmivách by bola v podstate rovnaká ako v potravinách, takže nie je potrebné žiadne ďalšie preukazovanie účinnosti.

Celú vedeckú správu nájdete na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood