Facebook Statistics

Dňa 7. júna 2022 sa uskutoční online Seminár pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti potravín

25-04-2022

Seminár organizujú národné kontaktné body pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v Českej republike a v Slovenskej republike (NKB SR a NKB ČR). 

Seminár je určený pre najmä pre laickú verejnosť (spotrebiteľov), ale aj odbornú verejnosť.

Cieľom seminára je pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti potravín, ktorý bol ustanovený Organizáciou pre potraviny a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a koná sa 7. júna,  sústrediť na jednom mieste ľudí so záujmom o oblasť bezpečnosti potravinového reťazca a šíriť osvetu v tejto oblasti prostredníctvom prednášok na zaujímavé témy.

Formát konferencie: 1-dňové online podujatie (cez aplikáciu MicrosoftTeams). Link na pripojenie bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom po ukončení registrácie na seminár.

Dátum seminára: 7. jún 2022 9.00-12.00 hod. Účasť na seminári je bezplatná.

Forma prezentácie pre POZVANÝCH prednášajúcich: prednášky (max. 15 min., formát .ppt alebo .pptx.) Prezentácie prednášok budú v slovenskom a českom jazyku.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

Termín pre zaslanie prihlášky na pasívnu aj aktívnu účasť (pozn. aktívna účasť je NA POZVANIE- prosíme, aby sa pozvaní prednášajúci taktiež zaregistrovali): 25/05/2022. Nakoľko z technických dôvodov je maximum pasívnych účastníkov 230, pokiaľ sa tento počet naplní skôr ako do 25.5.2022, prihlasovanie sa ukončí po dosiahnutí uvedeného počtu.

Prihlásiť sa na konferenciu môžete online cez tento link: Prihláška na seminár. Prosíme nevypĺňajte ho opakovane!

Program zverejníme v priebehu mája.