Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA: Mačky a psy by nemali byť trvalo držané v boxoch, klietkach a prepravkách

28-09-2023

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporúča vyhnúť sa trvalému používaniu boxov, klietok a prepraviek na zlepšenie životných podmienok mačiek a psov v komerčných chovných zariadeniach. Odporúčanie úradu EFSA je uverejnené v novej vedeckej správe na podporu potenciálnych legislatívnych opatrení na ochranu mačiek a psov v komerčných chovoch, chovaných na športové, poľovnícke a spoločenské účely.

Nová vedecká správa obsahuje aj odporúčania týkajúce sa tepelného stresu, podmienok bývania, pohodlia a kozmetických chirurgických postupov a zdravotných problémov súvisiacich s chovom v komerčných zariadeniach.

Vedecké poradenstvo na podporu zákonodarcov

Na základe žiadosti Európskej komisie (EK) v apríli, úrad EFSA posúdil, či existujú vedecké dôkazy na potvrdenie odporúčaní dobrovoľnej iniciatívnej skupiny EU Platform on Animal Welfare.

Ochrana mačiek a psov nebola doteraz v právnych predpisoch Európske únie (EÚ) podrobne upravená. Vedecká správa úradu EFSA poskytuje rady týkajúce sa bývania, zdravotných aspektov a bolestivých postupov a tiež uvádza oblasti, v ktorých chýbajú dôkazy.

Legislatívny návrh EK, ktorým sa revidujú právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, sa očakáva v roku 2023. Na podporu legislatívneho procesu úrad EFSA uverejnil posúdenia týkajúce sa dobrých životných podmienok chovaných ošípanýchbrojlerov a nosnícteliatkačíc, husí, prepelíc a dojníc a zvierat počas prepravy.

 

Links to science

Vedecká a technická pomoc týkajúca sa aspektov dobrých životných podmienok týkajúcich sa bývania a zdravia mačiek a psov v komerčných chovných zariadeniach.

Zjednodušené zhrnutie | Vedecká správa

Viac informácií o odporúčaniach úradu EFSA nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood