Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA otvára konzultáciu o zdravotných rizikách spojených s polybrómovanými difenylétermi v potravinách

14-06-2023

Potraviny kontaminované polybrómovanými difenylétermi (PBDE) predstavujú zdravotné riziko pre všetky vekové skupiny – taký je návrh záveru vedeckého stanoviska EFSA, ktoré bolo predložené na verejnú konzultáciu 8. 6. 2023.

PBDE patria do skupiny brómovaných spomaľovačov horenia (BRF), ktoré sú umelo vyrobené chemické látky a používajú sa v širokej škále výrobkov, ako sú plasty, textílie a elektrické/elektronické zariadenia (aby boli menej horľavé). PBDE sa môžu vylúhovať do ovzdušia, vody, pôdy, potravín a krmív.

Tieto kontaminanty sa vyskytujú najmä v potravinách živočíšneho pôvodu, ako sú ryby, mäso a mlieko. Na základe výskumu na pokusných zvieratách, ktorý bol posúdený v návrhu stanoviska, odborníci dospeli k záveru, že PBDE môžu mať nepriaznivý vplyv na reprodukčný a nervový systém.

Vedecký panel CONTAM úradu EFSA odporučil, aby sa pokračovalo v monitorovaní prítomnosti PBDE v potravinách. Odborníci vyzvali najmä na získanie väčšieho množstva údajov o výskyte PBDE v dojčenskej výžive a o tom, ako tieto látky prechádzajú z matky na dieťa počas tehotenstva a dojčenia.

Európska Únia (EÚ) vyvíja úsilie na zníženie rizík spojených s používaním BFR. Aj keď používanie niektorých BFR je zakázané alebo obmedzené, vzhľadom na ich perzistenciu v životnom prostredí stále existujú obavy z rizík, ktoré tieto chemikálie môžu predstavovať pre verejné zdravie.

Európska Chemická Agentúra (ECHA) nedávno zverejnila svoju Regulačnú stratégiu pre spomaľovače horenia, v ktorej identifikovala aromatické brómované spomaľovače horenia ako látky, ktoré sa majú obmedziť v celej EÚ.

Pošlite svoje pripomienky

Verejná konzultácia bude trvať šesť týždňov. Zainteresované strany môžu zasielať pripomienky do 20. 7. 2023.

Verejnú konzultáciu nájdete na linku:

Draft Scientific Opinion on Update of the Scientific Opinion on Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in Food

Viac informácií o zdravotných rizikách spojených s polybrómovanými difenylétermi v potravinách nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood