Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA rozširuje ponuku RSS Feed informačného systému

13-09-2010

EFSA oznámil, že rozširuje informovanosť širokej odbornej, ako aj laickej verejnosti prostredníctvom RSS Feed systému. Aktuálne informácie sú poskytované z oblasti prípravy vedeckých dokumentov, vydaných tlačových správ a noviniek, informácií o pripravovaných akciách a výziev na tendre resp. oznamov o voľných miestach v organizácii. RSS Feed systém poskytuje možnosť získať aj kombinované informácie z vyššie uvedených okruhov a bol rozšírený aj o EFSA Journal, čím sa pokryli všetky nosné aktivity EFSA.

Každý záujemca o získavanie konkrétnych informácií sa môže osobne prihlásiť vyplnením prihlasovacej ponuky spojenej s výberom okruhu jeho záujmu priamo na web domovskej stránke EFSA. Informácie budú každému registrovanému záujemcovi zasielané elektronicky. Podmienkou prihlásenia sa do uvedeného systému je mať k dispozícii OUTLOOK 2007, alebo. 2010, resp. browser podporujúci RSS Feed systém.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood