Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA stáže pre absolventov

13-06-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) si vás dovoľuje informovať o otvorení programu stáží EFSA pre absolventov. EFSA hľadá do svojho sídla v talianskej Parme mladých absolventov z celého sveta, na svoje oddelenia sa chystá prijať približne 70 stážistov. V EFSA pracuje okolo 440 zamestnancov, vedecké výbory a panely EFSA zamestnávajú vysokokvalifikovaných a nezávislých odborníkov (viac o stratégii EFSA 2020 na tomto odkaze). Stážisti budú mať možnosť pracovať na jednotlivých oddeleniach EFSA pod vedením prideleného supervízora. Stážisti tak získajú priame skúsenosti z oblasti svojho odborného záujmu, prehĺbia a rozšíria svoje odborné vedomosti.

Program stáží potrvá až 12 mesiacov, stážistom bude poskytnutý mesačný grant vo výške 1 150 € (viac informácií o benefitoch a pracovných podmienkach).

Do programu sa môžu prihlásiť absolventi, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • sú držiteľmi vysokoškolského titulu v relevantnom študijnom odbore (minimálne 1. stupeň vysokoškolského vzdelania)
 • majú úroveň anglického jazyka B2 (anglický jazyk je pracovným jazykom programu)
 • doteraz neboli stážistom alebo zamestnancom EFSA
 • majú čistý register trestov

Osobnostné charakteristiky uchádzačov:

 • schopnosť tímovej práce v rámci komplexnej organizácie
 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy
 • schopnosť niesť zodpovednosť za výsledky
 • schopnosť vyhľadávať, zbierať a interpretovať údaje a informácie z relevantných zdrojov
 • schopnosť efektívne riadiť svoj čas
 • schopnosť komunikovať informácie a výsledky rôznym typom cieľových skupín

Termín pre zaslanie prihlášok je do 23. 7. 2018.

Výberové konanie

 1. podanie elektronickej prihlášky (je možné vybrať až 2 oblasti záujmu a kedykoľvek aktualizovať či odstrániť prihlášku)
 2. posúdenie prihlášok EFSA podľa určených kritérií  a oblastí odborného záujmu
 3. uchádzači, ktorí prejdú do užšieho výberu, podstúpia telefonický alebo on-line pohovor
 4. úspešným uchádzačom bude následne ponúknutá stáž (v príslušnom dokumente bude uvedený začiatok stáže, úlohy stážistu, trvanie stáže a zoznam dokumentov, ktoré je potrebné predložiť pred začiatkom stáže)

EFSA prijme stážistov v dvoch etapách: 1. 11. 2018 a 1. 2. 2019. Navyše, EFSA môže v priebehu konania stáže osloviť aj predtým nevybraných uchádzačov, a to z dôvodu dodatočného uvoľnenia miest.

Pre podrobnejšie informácie si Vás dovoľujeme odkázať priamo na webové stránky EFSA.

Konkrétne doplňujúce otázky k programu je možné zasielať na: [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood