Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA workshop zameraný na malé častice a nanočastice v potravinách (31.3.2022 – 1.4.2022)

21-01-2022

Úrad EFSA by chcel pozvať odborníkov zapojených do hodnotenia rizika v oblasti nanovied a nanotechnológií v potravinovom a krmivovom reťazci, aby sa zúčastnili na dvojdňovom workshope v Bruseli 31. marca a 1. apríla 2022.

Podujatie s názvom Stakeholder workshop on small particles and nanoparticles in food súvisí so zverejnením a implementáciou dokumentu „Usmernenia k technickým požiadavkám na regulované aplikácie potravinárskych a krmivových produktov na stanovenie prítomnosti malých častíc vrátane nanočastíc" z augusta 2021 a s aktualizáciou dokumentu „Usmernenia k hodnoteniu rizika nanomateriálov, ktoré sa majú uplatňovať v potravinovom a krmivovom reťazci: zdravie ľudí a zvierat".

Nové usmernenie o technických požiadavkách stanovuje potrebu hodnotenia prítomnosti nanočastíc pre materiály, ktoré nespĺňajú definíciu umelých nanomateriálov.

Rezervujte si termín: 31.3.2022 – 1.4.2022

Na podujatie je možné sa registrovať do 7. marca 2022.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA.