Facebook Statistics
Značka Kvality

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) schválil stanovisko o dvoch zložkách zvyčajne používaných v niektorých energetických nápojoch

16-02-2009

Vedecký panel pre aditívne a výživové látky pridávané do potravín (ANS) vypracoval na žiadosť Európskej komisie (EK) stanovisko k bezpečnosti taurínu a d-glukuronolaktónu, dvoch zložiek energetických nápojov. Uvádza sa v ňom, že z uvedeného hľadiska ich pravidelný príjem nevyvoláva obavy.

Toto hodnotenie nadväzuje na hodnotenie rizika týchto dvoch zložiek, ktoré v roku 2003 vykonal predchádzajúci vedecký výbor Európskej únie pre potraviny (SCF). Vedecký panel (ANS) zhodnotil, že dáta, ktoré boli v poslednom čase dostupné, boli dostatočné na odstránenie nevyriešených obáv vyzdvihnutých v predchádzajúcom stanovisku SCF s ohľadom na možné škodlivé účinky taurínu na mozog a d-glukuronolaktónu na obličky. Panel taktiež vyslovil potrebu zozbierať nové aktuálne dáta spotreby energetických nápojov najmä u adolescentov a mladých ľudí.

Taurín a d-glukuronolaktón sa vyskytujú ako prírodné zložky potravín a sú bežnými metabolitmi ľudského tela. Používajú sa však v oveľa vyšších koncentráciách do energetických nápojov. Nové dáta potvrdili, že NOAEL pre obe zložky je 1000 mg na kg telesnej hmotnosti za deň.

Podľa Panelu je dostatočnou hranicou bezpečnosti pri pravidelnej konzumácii energetických nápojov u priemerných spotrebiteľov priemerne 125 ml (0,5 plechovky) na osobu/deň a u konzumentov s vysokou spotrebou priemerne 350 ml (1,4 plechovky) na osobu/deň; z toho dôvodu nie je potrebné z hľadiska bezpečnosti obávať sa vysokej záťaže konzumentov taurínom a d-glukuronolaktónom.

V stanovisku panel upozornil na správy o akútnych zdravotných problémoch vrátane úmrtia u mladých ľudí konzumujúcich energetické nápoje buď vo vysokých množstvách (napr. vypitím 1 420 ml energetického nápoja) v kombinácii s fyzickou aktivitou, alebo častejšie v kombinácii s alkoholom. Panel taktiež upozornil na záver SCF, že kombinácia alkoholu alebo drog s energetickými nápojmi vo väčšine takýchto prípadov je veľmi ťažko interpretovateľná. Vzhľadom na súčasné správy je podľa vedeckého panelu možné, že uvedené zdravotné problémy môžu byť zapríčinené dobre známym vedľajším účinkom vysokého príjmu kofeínu, kým predpokladaný príčinný vzťah s príjmom taurínu je nedostatočným vedeckým dôkazom.

Podľa zváženia vedeckého panelu na základe nových dát z humánnych štúdií bolo vzájomné ovplyvňovanie medzi taurínom a kofeínom s ohľadom na diuretické účinky nepravdepodobné. Panel taktiež súhlasí so závermi stanoviska SCF, že bolo nepravdepodobné, že d-glukuronolaktón by vzájomne pôsobil s kofeínom, taurínom, alkoholom alebo fyzickou aktivitou.

Vedecké stanovisko ANS panela môžete nájsť na web stránke EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/ans_ej935_Taurine%20and%20D-glucuronolactone_op_en.pdf?ssbinary=true.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood