Facebook Statistics

Výberové konanie
Hlavný štátny radca – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2016/58)

23-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce /viď príloha pdf. VK č. 2016-58/

Hlavný štátny radca – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2016/57)

23-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce /viď príloha pdf. VK č. 2016-57/

Generálny štátny radca – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2016/56)

23-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Generálny štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu /viď príloha pdf. VK č. 2016-56/

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood