Facebook Statistics
Značka Kvality

Hodnotenie rizík súvisiacich s potravinárskymi aditívnymi látkami

19-03-2009
Odborná správa k problematike bezpečnosti aplikácie glykozidov steviolu v potravináchHodnotenie rizík vyplývajúcich z využívania nanotechnológií v oblasti potravín a krmív

19-11-2008
Nanovedy a nanotechnológie sú nové interdisciplinárne oblasti výskumu a vývoja, ktoré majú za cieľ riadiť základnú štruktúru a správanie sa hmoty na úrovni atómov a molekúl.Hodnotenie expozície kadmiom v podmienkach Slovenskej republiky

19-11-2008
Slovensko i napriek svojej malej rozlohe, patrí ku krajinám, ktoré majú regionálne veľmi znečistené životné prostredie.