Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA spúšťa nový webový nástroj na výpočet expozície potravinárskym enzýmom

23-07-2024
Foto: EFSA spúšťa nový webový nástroj na výpočet expozície potravinárskym enzýmomÚrad EFSA zverejnil nový inovatívny webový nástroj určený na podporu priemyselných subjektov a spotrebiteľov pri odhadovaní expozície potravinovým enzýmom prostredníctvom stravy.

Vtáčia chrípka: počet prípadov v Európe klesá, vzhľadom na nadchádzajúcu sezónu sa odporúča dohľad

22-07-2024
Foto: Vtáčia chrípka: počet prípadov v Európe klesá, vzhľadom na nadchádzajúcu sezónu sa odporúča dohľadEurópa zaznamenala najnižší počet prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u hydiny a voľne žijúceho vtáctva od rokov 2019/2020. Zároveň riziko pre širokú verejnosť zostáva naďalej nízke. To sú hlavné zistenia najnovšej správy o vtáčej chrípke, ktorú vypracovali Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčné laboratórium EÚ (EURL) na základe nahlásených údajov v období od apríla do júna 2024.

Usmrcovanie oviec a kôz na farme: zistené nedostatky v oblasti dobrých životných podmienok

12-07-2024
Foto: Usmrcovanie oviec a kôz na farme: zistené nedostatky v oblasti dobrých životných podmienokAk nie sú malé prežúvavce, ako sú ovce a kozy, účinne omráčené, môžu počas usmrcovania pociťovať silnú bolesť a strach. Podľa najnovšieho stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k dobrým životným podmienkam zvierat je možné tento postup zlepšiť s cieľom znížiť bolesť a strach.

EFSA prijíma popredných vedcov do vedeckých panelov na päťročné funkčné obdobie

11-07-2024
Foto: EFSA prijíma popredných vedcov do vedeckých panelov na päťročné funkčné obdobieDňa 1. júla 2024 sa 180 popredných odborníkov stalo členmi vedeckých panelov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na nové päťročné funkčné obdobie. Odborníci úradu EFSA poskytujú nezávislé vedecké poradenstvo s cieľom chrániť spotrebiteľov, zvieratá a životné prostredie v EÚ.

Pripravte sa na neočakávané udalosti – úrad EFSA si pripomenul Svetový deň bezpečnosti potravín 2024

13-06-2024
Foto: Pripravte sa na neočakávané udalosti – úrad EFSA si pripomenul Svetový deň bezpečnosti potravín 2024V roku 2023 bolo africkým morom ošípaných (AMO) postihnutých 14 členských štátov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobilo päťnásobný nárast počtu ohnísk u domácich ošípaných. To sú hlavné zistenia najnovšej výročnej epidemiologickej správy, ktorú zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).


Africký mor ošípaných: výrazný nárast počtu ošípaných v EÚ v roku 2023

03-06-2024
Foto: Africký mor ošípaných: výrazný nárast počtu ošípaných v EÚ v roku 2023V roku 2023 bolo africkým morom ošípaných (AMO) postihnutých 14 členských štátov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobilo päťnásobný nárast počtu ohnísk u domácich ošípaných. To sú hlavné zistenia najnovšej výročnej epidemiologickej správy, ktorú zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).


Mnohé chované ryby sú bez parazitov, ale potrebných je viac údajov

29-05-2024
Foto: Mnohé chované ryby sú bez parazitov, ale potrebných je viac údajovMnohé z najčastejšie chovaných a konzumovaných rýb v EÚ/EFTA (pozn. EFTA - European Free Trade Association) nevykazujú žiadne známky prítomnosti parazitov, ktoré by mohli infikovať človeka. Avšak u niektorých chovaných druhov sa však našli parazity a preto je potrebné získať viac údajov, aby sa určilo, ako sú niektoré parazity rozšírené u chovaných rýb..

Vtáčia chrípka: dohľad po očkovaní je kľúčom k bezpečnému pohybu vtákov

22-05-2024
Foto: Vtáčia chrípka: dohľad po očkovaní je kľúčom k bezpečnému pohybu vtákovZásadný význam pre rýchle odhalenie ohnísk vtáčej chrípky (HPAI) a preukázanie neprítomnosti choroby má dohľad po očkovaní, čo umožňuje bezpečný pohyb vtákov.

Rezíduá pesticídov v potravinách: najnovšie údaje

09-05-2024
Foto: Rezíduá pesticídov v potravinách: najnovšie údajeNajnovšia správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o rezíduách pesticídov v potravinách v Európskej únii (EÚ) je už k dispozícii. Poskytuje prehľad o hladinách rezíduí zistených vo vybraných bežne konzumovaných výrobkoch.

Vtáčia chrípka: Zdravotný dohľad je kľúčom k prevencii vývoja vírusu

29-04-2024
Foto: Vtáčia chrípka: Zdravotný dohľad je kľúčom k prevencii vývoja vírusuVírus vtáčej chrípky sa naďalej šíri v EÚ i mimo nej, pričom spôsobuje vysokú úmrtnosť voľne žijúcich vtákov, prenos na voľne žijúce a domáce cicavce a prepuknutie nákazy na farmách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo svojej vedeckej správe hodnotia rizikové faktory potenciálnej pandémie chrípky a súvisiace opatrenia na jej zmiernenie.

Skúmanie horizontu v oblasti zdravia rastlín: úrad EFSA a ANSES organizujú prvý medzinárodný workshop

22-04-2024
Foto: Skúmanie horizontu v oblasti zdravia rastlín: úrad EFSA a ANSES organizujú prvý medzinárodný workshopEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a ochrany zdravia pri práci (ANSES) zorganizovali prvý zo série štyroch medzinárodných workshopov o skúmaní horizontu v oblasti zdravia rastlín. Podujatie, ktoré sa konalo 9. - 10. apríla 2024 v sídle agentúry ANSES v Paríži, znamenalo krok vpred pre zdravie rastlín tým, že spojilo globálne odborné znalosti, podporilo spoluprácu a formovalo budúcnosť skúmania horizontu možných vznikajúcich rizík.

Rezíduá veterinárnych liečiv v zvieratách a potravinách zostávajú nízke

18-03-2024
Foto: Rezíduá veterinárnych liečiv v zvieratách a potravinách zostávajú nízkeZ najnovšej správy úradu EFSA vyplýva, že hodnoty rezíduí veterinárnych liečiv a iných látok nájdených v zvieratách a potravinách živočíšneho pôvodu v Európskej únii sú stále nízke.

Pokračujúce úsilie v boji proti antimikrobiálnej rezistencii u ľudí a zvierat

01-03-2024
Foto: Pokračujúce úsilie v boji proti antimikrobiálnej rezistencii u ľudí a zvieratPodľa správy, ktorú vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), je rezistencia baktérií rodu Salmonella a Campylobacter voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam naďalej často pozorovaná u ľudí aj zvierat.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood