Facebook Statistics
Značka Kvality

Otvorená diskusia s verejnosťou k dokumentu “Vedecké stanovisko týkajúce sa potravinovej bezpečnosti, zdravia a pohody zvierat a enviromentálneho dopadu...

16-07-2008
v súvislosti so zvieratami získanými klonovaním za využitia SCNT, ich potomstvom a výrobkami pochádzajúcimi z takýchto zvierat”
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood