Facebook Statistics
Značka Kvality

Hodnotenie rizika kyseliny erukovej

15-05-2015
Európska Komisia požiadala úrad EFSA, aby vypracoval hodnotenie rizika pre zvieracie a ľudské zdravie v spojitosti s výskytom kyseliny erukovej v potravinách a krmivách. V tejto súvislosti bol spustený zber údajov...

Verejná konzultácia o DRV pre horčík - výzva Panela NDA

15-05-2015
Bola otvorená verejná konzultácia o výživových referenčných hodnotách DRV pre horčík. Návrh stanoviska obsahuje adekvátny príjem založený na pozorovanom príjme u zdravej populácie EÚ...


Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových ref. hodnotách pre fosfor

16-03-2015
NDA Panel spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre fosfor.

Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových ref. hodnotách pre vitamín B12

16-03-2015
NDA Panel spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre kobalamín.

Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových ref. hodnotách pre vitamín E

16-03-2015
EFSA spustila verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín E (α-tokoferol), ktorá bude prístupná pre diskusiu do 13 Apríla 2015.

64. plenárne rokovanie Panela NDA

12-03-2015
V dňoch 22-24. apríla 2015 sa bude v Leuvene konať plenárne rokovanie Panela NDA...AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood