Facebook StatisticsVerejná konzultácia k návrhu príručky ohľadom hodnotenia bezpečnosti kŕmnych doplnkových látok pre životné prostredie

10-10-2018
Panel FEEDAP spustil verejnú konzultáciu ohľadom hodnotenia bezpečnosti kŕmnych doplnkových látok pre životné prostredie. Príručka bude usmernením pre žiadateľov pri príprave žiadosti o povolenie kŕmnej doplnkovej látky.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood