Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o verejnom pripomienkovom konaní k vedeckému stanovisku

03-02-2009

Vedecký panel EFSA Biological Hazards  otvoril  verejné pripomienkové konanie k vedeckému stanovisku “Use and mode of bacteriophages in food production”.

Pripomienky je možné uplatniť priamo na EFSA do  6. marca 2009 prostredníctvom webovej stránky EFSA


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood