Facebook Statistics
Značka Kvality

Medzinárodný workshop EFSA o hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam – online, 18. - 20. októbra 2021 - registrácia otvorená

16-07-2021

V dňoch 18. - 20. októbra 2021 sa formou troch popoludňajších zasadnutí uskutoční workshop s názvom EFSA International Workshop on Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals.

Medzinárodní odborníci budú prednášať a viesť vedecké diskusie o Vedeckých kritériách pre zoskupenie chemických látok do hodnotiacich skupín a budúcich výzvach v hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam (chemickým zmesiam)".

Môžete si vypočuť prednášky na nasledovné témy:

  • Kritériá založené na riziku,
  • Metódy stanovovania priorít: kritériá zamerané na expozíciu a kritériá založené na riziku,
  • Budúce výzvy v hodnotení rizika viacerým chemickým látkam.

Vedecký workshop je určený pre hodnotiteľov rizika, vedcov, tvorcov politík a manažérov rizík pôsobiacich v oblasti hodnotenia rizika chemických látok pre ľudské zdravie a ďalších s potenciálnym záujmom o túto tému, napr. NGO, priemysel, novinárov. Podujatie má osobitný význam pre vedcov pracujúcich na metódach hodnotenia rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam vrátane regulovaných produktov a kontaminantov, využívajúcich mode of action, adverse outcome pathways, hodnotenie expozície, toxikokinetické a toxikodynamické modelovanie a metódy „in silico“.

Workshop bude pozostávať z otváracieho plenárneho zasadnutia, poskytujúceho medzinárodný pohľad na danú tému, plenárnych zasadnutí v sekciách a záverečného plenárneho zasadnutia.

Registrovať sa na workshop je možné na webovej stránke EFSA do 30. augusta 2021.

Pretože je počet účastníkov obmedzený, registrácia sa môže ukončiť, akonáhle sa dosiahne maximálny počet.

Ďalšie informácie o workshope získate na webovej stránke EFSA alebo od organizačného výboru na adrese [email protected].

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

​AskAQuestion Service