Facebook Statistics
Značka Kvality

Národný dietetický prieskum u dospelých na Cypre

09-08-2018

Projekt CY 2014-2017-Lot2 je Národný dietetický prieskum vykonaný na Cypre. Projekt bol financovaný prostredníctvom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v rámci „EU Menu projektu“.

Cieľom prieskumu bolo zhromažďovanie podrobných, harmonizovaných a kvalitných údajov o  spotrebe potravín u dospievajúcich a dospelých obyvateľov na Cypre (vo veku 10 - 74 rokov vrátane tehotných žien). Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 812 ľudí (dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov, dospelí vo veku 18 - 64 rokov a starí obyvatelia vo veku 65 - 74 rokov) a tiež 204 tehotných žien. Pri výbere účastníkov do prieskumu sa uplatnila metóda náhodného výberu vzorky obyvateľstva za použitia zoznamu poštových smerovacích čísiel na Cypre.

Okrem informácií o spotrebe jednotlivých kategórií potravín (zelenina, strukoviny, mliečne výrobky, mäso, ryby, hydina, oleje a orechy) boli tiež zbierané údaje o frekvencii spotreby potravín a výživových doplnkov. V rámci prieskumu sa zaznamenali tiež informácie o hmotnosti, výške a úrovni fyzickej aktivity účastníkov.

V každej fáze prieskumu bola použitá kontrola kvality, ktorá zabezpečuje dôveryhodnosť zhromaždených údajov.

Údaje o spotrebe potravín boli zaznamenané v softvéri „Greek Diet“ a tiež kódované podľa klasifikácie FoodEx2, takže budú zahrnuté do Komplexnej databázy EFSA pre konzumáciu potravín v Európe.

Výsledky prieskumu sú dostupné na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood