Facebook Statistics
Značka Kvality

Národný prieskum spotreby potravín u adolescentov a dospelých v Belgicku

09-08-2018

Tento prieskum bol súčasťou druhého Národného prieskumu spotreby potravín v Belgicku (BNFCS2014), ktorý sledoval všeobecnú populáciu vo veku 3 - 64 rokov v období rokov 2014 - 2016.

Okrem údajov o spotrebe potravín boli tiež zozbierané informácie týkajúce sa stravovacích návykov, bezpečnosti potravín, fyzickej aktivity, sedavého spôsobu života a zdravotného stavu. Prieskum sa uskutočnil pod záštitou „EU Menu projektu“, takže metodika vo veľkej miere zodpovedala príslušným  usmerneniam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Reprezentatívna vzorka belgickej populácie vo veku 10 až 64 rokov bola náhodne vybratá z Národného registra obyvateľstva. Do prieskumu bolo zahrnutých 1000 dospievajúcich a 1200 dospelých.

Zhromažďovanie údajov bolo rozdelené rovnako počas štyroch ročných období a všetkých dní v týždni. Informácie o príjme potravín sa zhromažďovali formou dotazníka a s pomocou softvéru GloboDiet®. Dotazník zohľadňoval aj sklon k spotrebe určitých potravín. V rámci prieskumu sa merali hmotnosť a výška respondentov. Adolescenti navyše nosili akcelerometer a viedli si denník na účely objektívneho merania fyzickej aktivity a sedavej činnosti.

Údaje získané prieskumom budú veľmi cenné pre národné hodnotenie rizík, nutričné ​​štúdie, tvorbu a hodnotenie výživových alebo zdravotných politík. Údaje o spotrebe potravín boli tiež kódované podľa klasifikácie FoodEx2 a budú zahrnuté do Komplexnej databázy EFSA pre konzumáciu potravín v Európe.

Výsledky prieskumu sú dostupné na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood