Facebook Statistics
Značka Kvality

Návod na stanovenie a aplikáciu tolerovateľnej hornej hranice príjmu vitamínov a základných minerálov

03-02-2022

Vitamíny a esenciálne minerály sú mikroživiny, ktoré sú nevyhnutné pre normálne fungovanie ľudského tela. Je dôležité poznať optimálne a maximálne hranice ich príjmu.

Pri nadmernej konzumácii môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie. Tolerovateľná horná hranica príjmu (UL) je vedecky podložená referenčná hodnota, ktorá je užitočná pre riadenie rizika nadmerného príjmu živín.

Vydané usmernenie zahŕňa aspekty súvisiace s plánovaním hodnotenia rizika a jeho implementáciou. Uplatňujú sa všeobecné zásady vypracované na hodnotenie rizika chemických látok v potravinách (identifikácia nebezpečenstva, charakterizácia nebezpečenstva, hodnotenie príjmu, charakterizácia rizika).

Pre živiny sú charakteristické ich biochemické a fyziologické úlohy a špecifické a selektívne mechanizmy, ktoré udržujú systémovú homeostázu. Pri hodnotení rizika živín sa zohľadňujú rôzne faktory. Uvedený dokument predstavuje usmerneniektoré sa bude uplatňovať pri hodnoteniach úradom EFSA počas 1-ročnej pilotnej fázy a podľa potreby bude revidovaný a doplnený.

Pred dokončením usmernenia bude spustená verejná konzultácia.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke EFSA.